generatoare electrice

Producerea pe scară largă a energiei electrice se realizează cu ajutorul generatoarelor electrice. Modul lor de funcţionare se bazează pe principiul inducţiei electromagnetice, şi anume pe generarea unui curent electric într-o buclă de conductor sau o bobină (bobină de inducţie) plasată într-un cîmp magnetic prin variaţia periodică a fluxului magnetic. Această variaţie se poate obţine fie rotind bobina într-un cîmp magnetic constant, fie menţinînd fixă bobina şi rotind cîmpul magnetic.

Avînd în vedere principiul de funcţionare menţionat, tipurile constructive de genera­toare se pot grupa în două mari categorii: generatoare cu poli exteriori (sau cu poli ficşi), la care bobina de inducţie se roteşte între polii magnetici, şi generatoare cu poli interiori (sau cu poli rotitori), la care polii magnetici se învîrtesc în faţa unor bobine de inducţie fixe. în figurile 1 şi 3 este reprezentată construcţia unui generator electric ale cărui bobine (în care’se induce curentul electric) sînt dispuse în interiorul unui inel de fier fix (stator), iar magneţii (electromagneţii) pe polii unui rotor. Distanţa dintre polii statorului şi cei ai rotorului este foarte mică. Tensiunea curentului alternativ indus este preluată nemijlocit de la stator, evi-tîndu-se contactele mobile (periile). Această construcţie se pretează în special la generarea tensiunilor alternative înalte, deoarece partea În care se produce energia electrică este fixă. La tensiunile înalte ale generatoarelor mari (cea. 20 000 V), contactele mobile s-ar distruge prin formarea scînteilor.

Rotorul, al cărui rol în cazul de faţă este acela de a genera cîmpul magnetic rotitor, este prevăzut la generatoarele de puteri mici cu magneţi permanenţi (de exemplu lanterna de buzu­nar cu dinam, dinamul bicicletei), iar la generatoare de puteri mari cu electromagneţi alimen­taţi (sau, cum se mai spune, excitaţi) în curent continuu. Curentul continuu pentru alimen-tarea acestor electromagneţi este produs de obicei de un mic dinam, montat pe acelaşi ax cu rotorul (fig. 2), numit generator de excitaţie sau excitatoare. Bobinele statorului şi rotorului generatorului, reprezentat în figura 1, sînt bobinate consecutiv în sens invers, pentru ca ten­siunea indusă să aibă aceeaşi direcţie.

Acţionarea generatoarelor de putere foarte mare se realizează prin cuplarea coaxială a generatoarelor cu turbine hidraulice, cu abur sau cu gaze. In uzinele mai vechi dotate cu maşini cu abur cu piston, rotorul generatorului constituie de obicei volantul, a cărui coroană poartă bobinele polilor magnetici. în figura 3 este reprezentat un dinam (generator) de putere mică construit după principiul descris (cîmpul magnetic rotitor, bobinajul statorului fix). Roata polilor este în acest caz construită ca un rotor T din două părţi.

generatoare

2 comments to generatoare electrice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>