scheme electrica-alimentator

 

       Printr-o metodă simplă , alimentatorul prezentat mai jos permite obţinerea oricărei tensiuni alternativeîntre 0 şi 225 V , reglabilă din Volt în Volt, prin numai opt comutatoare.

       Transformatorul de reţea arei opt înfăşurări secundare şi furnizează tensiuni ale căror valori sînt în raport cu puterile lui doi. Acestea înfăşurări se pot însera între ele, oricare cu oricare , prin intermediul comutatoarelor aferente. De exemplu , dacă se doreste la ieşire o tensiune de 7 V , se acţionează K1, K2 şi K4. Se înserează astfel înfăşurările 1 V, 2 V şi 4 V rezultând la ieşire 7 V.

       Pentru a obţine la ieşire şi tensiuni continue, sa prevăzut o punte redresoare care se paote conecta în circuit prin prin contactorul Ko de acelas tip cu cele utilizate la inscrierea înfăşurărilor (comutatoarele basculante). Tensinea este nefiltrată fiind necesară în aplicaţii cu tiristoare sau la încărcarea acumulatoarelor. Pentru alimentarea montajelor în curent continuu filtrat,condesatorul de filtraj se montează pe alimentarea montajului testat, acesta fiind prevăzut în majoritatea aplicţiilor. Întrucît tensiunea continuă absorbiă este de 1,4 ori mai mare decît tensiunea alternativă aplicată, nu se mai obţin valori exac din volt în volt, dar o ajustare se faceprin comutatorul KR din primarul transformatorului, care ,de altfel , este folosit şi pe poziţia de tensiuni alternative atunci cînd reaţeaua nu furnizează exact 220 V. Acelaşi comutator se utilizează ca şi comutator general.

alimentator

Sursa: Revista Almanah Tehnium

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>