automatul de sudura ADS-1000

Schema electrică de principiu a automatului este reprezentată în figigura de mai jos. Alimentarea arcului se face de la un transformator de su­dură TS, printr-un regulator cu bobină de reactanţă RS. Alimentarea motorului de curent continuu pentru acţionarea automatului MC, se face de la un agregat auxiliar de comandă format dintr-un motor de curent alternativ asincron trifazat M1? şi două generatoare de curent continuu GG şi GK, cuplate direct la motorul M1 ,Generatorul GG alimentează motorul automatului MC, iar generatorul GK alimen­tează motorul căruciorului pentru deplasarea automatului MK în lungul cusăturii sudate.

Pentru alimentarea cu curent continuu a înfăşurărilor de excita­ţie ale generatoarelor şi motoarelor de curent continuu, se folosesc două redresoare statice cu semiperioadă RDV şi RNV.

Motoarele MC şi MK au excitaţie independentă : înfăşurările lor de excitaţie se alimentează de la reţeaua de curent alternativ, prin-tr-tin transformator coborîtor de tensiune Tr şi un redresor HNV. Excitaţia electromotorului MC este alimentată cu curent de la un generator auxiliar GG al automatului. înfăşurările de excitaţie in­dependente ale generatorului GG sînt legate diferenţial, invers una faţă de alta şi crează o forţă magnetomotoare rezultantă, egală cu diferenţa forţelor magnetomotoare ale celor două înfăşurări. înfă­şurarea GGi este alimentată de la redresorul RNV, prin potenţiometrul PND la tensiune constantă. Curentul în această înfăşurare şi amperspirele ei sînt constante şi nu depind de starea circuitului de sudură. A doua înfăşurare de excitaţie GG2 este alimentată de la tensiunea arcului prin redresorul RDV. Curentul în înfăşurări şi în amperspirele lor sînt .proporţionale ou tensiunea arcului de sudură.

Conform schemei, turaţia motorului automatului MC este propor­ţională cu tensiunea generatorului de comandă şi sensul lui de ro­taţie se modifică prin schimbarea polarităţii la bornele generatorului. La tensiunea normală a arcului, generatorul GG dezvoltă o tensiune care asigură avansul sîrmei cu ajutorul motorului MC, cu o viteză egală cu viteza de topire. O dată cu mărirea sîau micşorarea tensiunii arcului creşte sau se micşorează corespunzător viteza de avans a sîrmei. La o micşorare însemnată a tensiunii arcului sau la produ­cerea unui scurtcircuit, are loc inversarea sensului de rotaţie a mo­torului MC şi îndepărtarea sîrmei electrod de piesă, astfel încît stin­gerea arcului se face automat.

Pe lîngă cele două înfăşurări ale excitaţiei independente care co­mandă generatorul GG, mai există o a treia înfăşurare serie de auto-excitare GG3 al cărei scop este de a îmbunătăţi proprietăţile dinamice ale automatului, accelerînd modificarea vitezei de avans a sîrmei, la variaţii ale lungimii arcului de sudură.

Generatorul GK alimentează electromotorul de deplasare a arcu­lui MK, care funcţionează la viteza constantă, reglată cu ajutorul potenţiometrului PSK, sensul de deplasare se modifică prin comuta­rea sensului curentului de alimentare a excitaţiei motorului MK, cu ajutorul comutatorului PNK.

Sursa : îndrumătorul electricianului de întreţinere


Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>