automatul de sudura AMG 1

Pentru realizarea procesului de sudare automată este necesar un întreg complex de maşini, mecanisme şi dispozitive, care formează o instalaţie automată pentru sudarea electrică cu arc.

Părţile componente principale ale unei instalaţii automate pen­tru sudare sînt :

—     tractorul de sudură (sau capul de sudură),

—     cofretul (cutia) de distribuţie şi de alimentare a automatului»

—     transformatorul sau grupul de sudură.

In figura de mai jos  este reprezentată schema electrică a automatului de sudură AMG-1. Motorul automatului MG de curent continuu, cu putere de 0,1 kW, are turaţia reglabilă între 800 şi 1 500 rot/min. Motorul este legat cu un cuplaj semirigid 1 la axul 3 al mecanismu­lui de avans şi de reversare pe care îl roteşte într-o singură direcţie, cu o viteză constantă stabilită. Pe axul 2 sînt montate două conuri de fricţiune din oţel pentru acţionare. Cuplarea consecutivă a conu­rilor de. acţionare se face cu ajutorul bobinelor electromagnetice din stînga S şi din dreapta D, prin care trece axa conurilor. Bobinele sînt alimentate de la acelaşi circuit independent de curent continuu de 60 V, ca şi motorul automatului. Conul antrenat este angrenat fie cu conul de acţionare din stînga, fie cu cel din dreapta, în funcţie de bobina care este conectată în circuit. Intrarea curentului în bobină se face cu ajutorul releului electromagnetic Rem, a cărui înfăşurare este legată în paralel cu arcul de sudură şi alimentat la tensiu­nea lui.

Automatul funcţionează în felul următor : se porneşte agregatul de sudură, se conectează curentul de sudură şi circuitul independent auxiliar de curent continuu la tensiunea de 60 V pentru comanda funcţionării automatului, care se face prin rotirea electromotorului automatului şi axului împreună cu conurile de acţionare.

Înainte de amorsarea arcului, înfăşurarea 7 a releului Rem se găseşte sub tensiunea relativ înaltă de gol a generatorului de sudură SG şi prin înfăşurare trece un curent care crează un flux magnetic mai mare decît forţa de tracţiune a arcului 8. Armătura releului este atrasă spre contactul inferior a, conectînd bobina electromagnetică din stînga conurilor de acţionare.

Cînd electrodul va atinge piesa, tensiunea în înfăşurarea releu­lui scade aproape pînă la zero. Armătura releului revine în sus da­torită forţei arcului 8, închizînd contactul superior b. în reţeaua de curent continuu se conectează bobina electromagnetică din dreapta, care împinge axul 2 spre stînga făcînd să intre în acţiune conul de acţionare din dreapta.

Funcţionarea mecanismului de avans permite astfel schimbarea sensului, iar electrodul este îndepărtat de la piesă, amorsînd arcul, începe în acest fel procesul normal de sudare, la care electrodul înaintează tot timpul pe piesă cu o viteză medie constantă. Reglajul vitezei de avans a electrodului se face, în mare, cu ajutorul cutiei de viteze şi prin ajutorul reostatului de reglaj R şi al electromotoru­lui MG. Lungimea arcului este reglată cu ajutorul reostatului Rp din circuitul înfăşurării releului sau prin întinderea arcului 8 al armă­turii releului.

Automatul AMG-1 este destinat pentru sudarea electrică cu arc descoperit, cu sîrmă între 3 şi 6 mm diametru şi curenţi de sudură între 100 şi 450 A.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>