calculul sectiunii cablului

Calculul sectiunii pentru receptarele de lumina

 Alegerea sigurantei fuzibile trebuie facuta astfel incit sectiunea conductorului sa fie asigurata. Fuzibilul trebuie sa suporte curentul necesar receptorului sau receptoarelor Ic.

If > Ic, unde If este curentul nominal al sigurantei. Pentru realizarea protectiei la incarcare max, Imax apar urmatorele situatii:

–         instalatii in care pot apare suprasarcini cind 0,6Imax=<If=<0,8Imax

–         instalatii fara suprasarcini cind If=Imax

 Curentul cerut se determina cu urmatarele relatii:

Ic= Pi/Uf*cosf unde Pi- este puterea circuitului; Uf- este tensiunea de faza; cosf-este factorul de putere cosf=0,95 pentru fluorescent, cosf=1 pentru incandescent.

Calculul sectiunii pentru receptoarele de forta

Unele receptoare electrice absorb in anumite regimuri din functioarea lor cu durate relative reduse, curenti mai mari decit cei nominali, numiti curenti de virf. Acest fapt poate fi observat la motoarele electrice care la pornire absorb un current mult mai mare decit cel nominal. Pentru aceasta s-a stability regimuri de pornire a motoarelor.

    Pornirea directa a motoarelor electrice este admisa un urmatoarele cazuri:

–      puterea motoarelor sa nudepaseasca 20% din puterea transformatoarelor functionind in parallel, pentru consumatori alimentati prin posturi de transformare proprii;

–     se va determina pe baza de calcul puterea motoarelor care pot fi pornite direct in cazul instalatiilor alimentate de la surse electrice  proprii.

Calculul curentului cerut:

–         circuite trifazate:

Ic=Ci*P/3 U cosn; unde P-puterea receptorului; U-tensiunea de linie, Ci-coeficient de incarcare (in funtie de tipul sarcinii), cosf-factorul de putere.

–         circuite monofazate:

Ic=Ci*P/Uf*cosf

–         in regimul de pornire pentru verficarea sectiunii obisnuite se compara densitatea de current efectiva cu cea de pornire:

Ief=<Iadm

Iadm=Ip/s unde Ip-curentul de pornire, s-sectiunea in mm patrati

Densitatea de current admisa este in functie de natura conductorului:

-pt cond. de Cu 35A/mm patrat

-pt cond. de Cu 20A/mm patrat

  Calculul curentului cerut (a sectiunii necesare) se poate face mai simplu utilizind urmtoarele formule si valori din tabe:

 P=U*I, I=P/U, Icerut=Pcerut/Cp*U, Ic=Sc/Cs*U

unde :

U- tensiunea de linie

Cp,Cs- coefficient in functie de numarul receptoarelor pt care se calculeaza curentul cerut din table:

2 comments to calculul sectiunii cablului

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>