teleferice

Telefericul (funicularul) este cel mai obişnuit mijloc de transport în comun in regiunile de munte (fig. 1). Cabina telefericului se deplasează pe un cablu purtător, care este ancorat în staţia din munte şi tensionat de o greutate în staţia din vale. Dacă se folosesc două cabine, telefericul este echipat cu două cabluri purtătoare montate […]

difuzoare

Difuzorul transformă variaţiile energiei electrice în energie acustică, adică în sunet, mdeplinind acelaşi rol pe care îl are la scară mai mică microreceptorul telefonului (casca telefonică). De aceea primele difuzoare aveau acelaşi mod de construcţie (fig. 1) ca şi micro-receptoarele, dar realizate la o scară mai mare. în interiorul uniri magnet permanent este plasată o […]

fotografia in culori

Procedeul negativ-pozitiv şi procedeul reversibil Procedeele moderne de fotografiere în culori urmăresc obţinerea a trei imagini foto­grafice (monocrome), fiecare avînd culoarea uneia dintre regiunile spectrului, şi anume albastru, verde şi roşu, şi care interacţionînd în ansamblu redau imaginea în culori. După unele procedee, un obiect colorat se fotografiază de trei ori consecutiv: o dată în […]

baterie solara

Baterie solara, baterie formata din convertoare foloelcclrice. Baterie solara poate contine zeci de mii de elemente, a caror suprafata nu depasesc citiva cm2, conectate in serie si in paralel. Pentru ca energia electrica data de baterie solara sa fie disponibila si in perioada fara soare, acestea functioneaza in tampon cu o baterie de acumulatoare. Bateria […]

arbore electric

Arbore electric, sisteim de rotatie sincrona a doua sau mai multe motoare electrice necuplate mecanic. Se utilizeaza la macarale portal cu deschideri mari, la masini rotative de fabricat hirtie sau tipografice (pentru evitarea ruperii hirtiei), la laiminoare, la ecluze de navigatie etc. Arborele electric face ca motorul a carui turatie creste, datorita micsorarii cuplului rezistent, […]

întîlniri aérospatiale. aselenizare

Întîlnirile aérospatiale, în care sînt angajate cel puţin doua vehicule aérospatiale, pot conduce la coliziune, interceptare sau cuplare (temporară ori definitivă), in funcţie de misiunea stabilită. Odată cu dezvoltarea astronauticii şi cu realizarea staţiilor interplanetare şi a navelor cosmice, noţiunea de mtîlnire aerospaţială s-a extins şi la apropierea (survolarea sau coborirea «dură» sau «fină») de […]

sateliţi artificiali ai pămîntului

Prin satelit artificial al unui astru se înţelege un corp, construit şi lansat de către om, care se roteşte in jurul astrului, efectuînd o mişcare de revoluţie numai sub acţiunea forţei de atracţie a acestuia, fără ajutorul vreunei instalaţii motoare proprii. Pînă în prezent au fost realizaţi sateliţi artificiali ai Pămîntului, ai Lunii, ai planetei […]

motoare cu aprindere prin compresie (diesel)

Procesele de ardere din motoarele cu aprindere prin scînteie. respectiv din motoarele diesel, se deosebesc în principiu prin mai multe, aspecte. Astfel, spre deosebire de motorul cu aprindere prin scînteie, la care amestecul combustibil-aer este aspirat în cilindru, comprimat (raportul de comprimare fiind cuprins între 4:1 şi 10:1) şi apoi aprins printr-o scînteie, la motorul […]

demineralizarea apei de mare

Societatea moderni, caracterizată prin dezvoltarea tot mai accentuată a producţiei in­dustriale şi agrare, prin creşterea gradului de urbanizare şi a condiţiilor de confort necesită cantităţi sporite de apă pentru irigaţii, industrie şi consumul populaţiei. Curba necesarului de apă în multe ţări, mai ales în ţările dezvoltate, va depăşi în curind disponibilul de ape interioare; pe […]

combaterea zgomotului şi vibraţiilor

Dezvoltarea impetuoasă a industriei şi transporturilor a condus la creşterea numărului surselor de zgomot şi de vibraţii, avînd ca urmare poluarea cu zgomot şi cu vibraţii a nume­roase locuri de muncă şi a unor zone întinse. Zgomotul şi vibraţiile care depăşesc anumite limite prezintă o gamă largă de efecte nocive, mergînd pînă la afecţiuni organice […]