vehicule cu pernă de aer

În principiu, un vehicul cu pernă de aer constă dintr-un corp sustentator pe care este montat un grup motocompresor (suflantă), astfel încît să producă sub vehicul o «pernă» de aer pe care acesta pluteşte. în consecinţă, vehiculul nu ajunge în contact cu solul şi deci nu trebuie să învingă rezistenţa creată de frecările roţilor […]

scari rulante

Scara rulantă este un mijloc de transport cu funcţionare continuă pentru persoane, care. în comparaţie cu un ascensor cu funcţionare discontinuă, transportă în aceeaşi perioadă de timp aproximativ de zece ori mai multe persoane. Viteza admisibilă de transport a scărilor rulante este de 0,5—0,75 m/s. Fiecare treaptă a unei scări rulante este construită ca un […]

tramvaie şi troleibuze

Tiamvaiul este un vehicul de transport în comun, care se deplasează pe şine cu ajutorul energiei electrice, preluată de la un fir de cale aerian sau de la un conductor subteran, aşa-numitul tramvai cu linia conductoare montată In canivou (fig. 2). în figura I este reprezentat schematic un vagon motor de tramvai; de la troleu, […]

locomotive diesel

Locomotivele diesel-electrice sînt uşor de pus în funcţiune, sînt rentabile şi dau un ran­dament supcnoi locomotivelor cu abur, care necesita un timp îndelungat pentru încălzire si un spaţiu mare de depozitare a combustibilului. în acelaşi timp, locomotivele diesel nu necesită conductori electrici scumpi pentru transportul energiei şi aparatajul electric al loco­motivelor electrice. în funcţie de […]

locomotive electrice

în tracţiunea feroviară, locomotivele electrice s-au impus faţă de locomotivele cu abur, datorită faptului că energia necesară nu se produce in locomotivă ci in centrale electrice, putînd fi uşor transportată la distanţe mari. în plus, la pornire cuplul electric are valoarea cea mai mare şi se micşorează pe măsură ce creşte viteza, comportare favorabilă la […]

locomotive cu abur

Locomotivele cu abur sint acţionate de maşini cu abur cu piston, care constau dintr-un cilindru in care se găseşte abur sub presiune mare şi care prin destindere pune în mişcare un piston. Mişcarea pistonului se transmite roţilor locomotivei. Mecanismele de comandă şi de acţionare ale unei locomotive cu abur sint prezentate în figura 1. Prin […]

motoare cu piston rotativ (Wankel)

Motorul cu piston rotativ este un motor cu ardere internă care lucrează în patru timpi, ca şi un motor cu aprindere prin scînteie. Spre deosebire însă de motorul cu aprindere prin scînteie obişnuit, în cazul căruia mişcarea de rotaţie a arborelui cotit se obţine prin.transfor­marea mişcării de du-te-vino (oscilantă) a pistonului cu ajutorul bielei (fig. […]

radioactivitate

Prin radioactivitate se înţelege totalitatea fenomenelor prezentate de unele elemente chimice în timpul dezintegrării lor radioactive. însoţită de transmutaţia lor (transformarea nucleului unui element în nucleul altuia). Dezintegrarea este însoţită de emisia unor radiaţii, care, sub influenţa unui cimp magnetic, pot fi separate în trei componente:*;,p şi j- (fîg. 1). Radiaţia o: (sau emisia de […]

electrocardiogramă

Muşchii inimii, ca oricare dintre muşchii corpului, nu pot efectua decit o singură mişcare;scurtarea fibrelor lor prin contracţie. Mişcarea muşchilor provoacă apariţia unor curenţi electrici, a căror mărime se modifică în timp. Trecînd prin diferitele ţesuturi ale corpului, aceştia ajung la suprafaţă, unde, prin intermediul unor electrozi de captare, pot fi înregistraţi de un […]

aparate roentgen

În sensul larg al noţiunii, aparatele Roentgen sînt toate aparatele cu care se fac cerce­tări în medicină în vederea stabilirii diagnosticului sau tratamente curative cu radiaţii, precum şi aparatele cu care se execută în tehnică încercări de materiale. în funcţie de scopul urmărit, sînt utilizate aparate şi tuburi de construcţii speciale. în roentgenterapie diferitele […]