schema electrica a strungului – revolver 1326

Schema electrică de acţionare a strungului revolver tip 1326 utilizat pentru producţia de serie şi masă a pieselor din bare şi a pieselor forjate sau turnate. Acest tip de strung are următorul ciclu de funcţionare : — mişcarea de rotaţie a piesei este asigurată de un motor electric asincron trifazat Мг de 4,5 kW, alimentat [...]

schema electrica a strungului – SNA 630, SNA 710, SNA 800 si SNA 100

In figurile a şi b sînt prezentate variante de bază ale scheme­lor de acţionare a strungurilor normale din ultima generaţie produse în Romania (tipul SNA 630 şi 710 (fig a), tipul SNA 800, si 1 000 (fig. b). Schema electrică (fig. a) comandă funcţionarea motorului electric asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit Mlf care dezvoltă [...]

simboluri – semne conventionale

Semne conventionale folosite pentru principalele elemente componente ale schemelor electrice ale utilajelor industriale continuare

schema electrica – cuptor cu rezistente

Cuptoarele cu rezistente electrice prezinta avantajul deosebit al posibilitatii reglarii temperaturii in timpul functionarii. Mai jos este dat schema electrica de principiu a functionarii unui cuptor cu rezistente.   Prin apasarea butonului b1 circuitul bobinei contactorului C este pus sub tensiune. Acesta inchide contactele principale 1C rezistentele electrice 2 din cuptorul 1 , inchide contactul [...]

sistem de alarma – Laser

Dizpozitivul este destinat sistemelor de securitate, acesta se clasifica in trei parti componente de baza: Laser Fascicul de lumina Senzor Cum functioneaza : lazerul produce un fascicul de lumina, care trebuie sa fie indreptat strict la senzor, in timp ce fasciculul de lumina vine lansat – sistemul este in mod inchis , o data ce [...]

softstarter DM4

Conexiunea „In-delta” De regulă, softstarterul este conectat în serie cu motorul (In-Line). Softstarterul DM4 facilitează de asemenea și funcţionarea în conexiune „In-Delta“ (numită de asemenea și „radical din 3“). Avantaj: • Acest tip de conexiune este mai rentabil datorită faptului că softstarterul trebuie dimensionat la numai 58 % din curentul nominal. Dezavantaje faţă de [...]

pornirea motoarelor asincrone

Pornirea cu reactanţă. In momentul pornirii se leagă în serie cu bobinajul statoric o bobină de reac­tanţă L (fig. 7.17). Curentul de pornire produce căderi de tensiune în bobina de reactanţă şi tensiunea aplicată motorului se reduce. După terminarea pornirii, bobina de reactanţă se scurtcircuitează cu întrerupătorul K1 Pornirea cu autotransformator. In momentul pornirii, [...]

cuplarea in paralel a generatoarelor sincrone

schema unui contactor trifazat ce  utilizeaza triacuri

Se presupune că la o reţea trifazată, alimentată de un generator sincron, trebuie legat un nou generator prin închiderea întrerupătorului (in schema ). Dacă între contactele întrerupătorului pe fiecare fază ar exista o diferenţă de potenţial, prin închiderea lui s-ar produce un scurtcircuit ce ar provoca deranjamente importante. Pentru a evita acest lucru, este necesar [...]

PORNIREA MOTORULUI ASINCRON DE JOASĂ TENSIUNE, ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ, CU AUTOTRANSFORMATOR DE PORNIRE

Pornirea în regim asincron a motorului sincron se poate face direct numai atunci cînd construcţia motorului şi reţeaua de alimentare permit acest lucru. Alimentarea înfăşurării de excitaţie se închide pe o rezistenţă la începutul pornirii, pentru a preîntîmpina apariţia tensiunilor ridicate, neadmise, la cuplarea statorului la reţea. Alimentarea cu curent continuu a înfăşurării de excitaţie [...]

schema electrica – strung SNA 560

pornirea moatoarelor

Mai jos este prezentat schema electrica pentru strungurile normale din grupa A (SNA 450, SNA 500 si SNA 560). Instalatia electrica a strungului este construita in mod normal pentru tensiunea de 380/220 V si frecventa de 50 Hz, iar la comanda ferma a beneficiarului poate fi construita si pentru alta tensiune (max. 500V) sau alta [...]