compresoare (turbocompresoare)

Turbocorapresoarele sînt maşini de forţă în care comprimarea gazului se realizează prin acţiunea unui rotor asupra curentului de gaz ce trece prin maşină.

Turbocompresoarele se pot clasifica, după presiunea de refulare, în: ventilatoare (debite mari de aer, presiuni de refulare mici), suflanie (debite mari. presiuni de refulare mijlocii) şi compresoare propriu-zise (presiuni de refulare mari).

Turbocompresoarele sînt constituite dintr-un rotor montat într-o carcasă, care aspiră aerul sau alt gaz după acelaşi principiu ca al pompelor centrifuge şi îl refulează în stare com­primată, într-o reprezentare simplificată, un ventilator poate fi şi o elice, care prin forma sa poate produce deplasarea aerului sau a altor gaze (fig. 2).

în principiu, toate cele trei tipuri de turbocompresoare au acelaşi mod de funcţionare. Aerul este aspirat, în general. în mijlocul carcasei (fig. 1) prin rotorul (acţionat de un electro­motor) echipat cu două discuri, între care se fixează paletele rotorice curbate (fig. 3). Aerul refulat de rotor iese prin racordul de refulare după ce a trecut prin canalele carcasei cu viteză şi presiune mai mari decit cele de la intrare (fig. \b). Dacă se urmăreşte realizarea unor dife­renţe mari de presiune, atunci se montează pe acelaşi ax mai multe rotoare, realizîndu-se astfel o creştere a presiunii de la rotor la rotor (fig. 4). Comprimarea gazului se poate realiza şi prin mişcarea de rotaţie a unui organ de compresie într-o carcasă.

Figura 5 reprezintă construcţia unui compresor cu organ de compresie rotitor (compre­sorul cu lamele): o tobă rotitoare este montată excentric într-o carcasă cilindrică: la extre­mitatea acesteia sînt montate nişte lamele, care la rotirea tobei sînt presate pe suprafaţa interioară a carcasei, compartimentînd spaţiul de lucru al compresorului în celule în care pătrunde aerul. Prin rotaţie, volumul acestor celule devine din ce în ce mai mic. comprimînd în acest fel aerul. Aerul comprimat trece printr-o fantă îngustă dintr-o celulă în alta.

în figura 6 este reprezentată o suflantă tip Rools. La acest tip, două corpuri rotitoare în formă de aripioară, angrenate, se rotesc în sens contrar, fiind acţionate de două roţi dinţate de aceeaşi mărime.

Suflanta este astfel construită. încît spaţiile dintre cele două corpuri rotitoare şi dintre corpurile rotitoare şi carcasă sînt in fiecare poziţie foarte mici, permiţînd ca acestea să se rotească fără atingere.

Principalele avantaje ale turbocompresoareJor faţă de compresoarele cu piston constau in construcţia lor relativ simplă şi în debitarea continuă şi uniformă a gazului comprimat. Se folosesc în instalaţiile pneumatice, in industriile metalurgică, minieră şi chimică, precum şi în instalaţii energetice.

Compresoare (turbocompresoare)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>