convertoare de imagini

Prin convertor de imagini se înţelege un dispozitiv care transformă acţiunea unor raze imperceptibile (infraroşii, raze Roentgen etc.) într-o imagine perceptibilă ochiului. Aparatul se compune în principiu (fig. 1) dintr-un fotocatod, un ecran de proiecţie (fluorescent) şi o lentilă electronică. Imaginea electronică produsă de fotocatod este proiectată pe ecranul fluorescent, cu ajutorul lentilelor magnetice sau electrice (fig. 2 şi 3), unde dă naştere unei imagini vizibile. Pentru transformarea razelor Roentgen se foloseşte un convertor de imagini format dintr-o folie subţire de aluminiu (fig. 4), avînd pe o parte ecranul fluorescent, iar pe cealaltă parte fotocatodul. Cu ajutorul convertorului de imagini pentru raze Roentgen se pot amplifica imaginile radioscopice. Astfel se obţine o imagine radiográfica precisă cu o doză mică de radiaţie, care nu prezintă pericol pentru pacient.

Principiul de funcţionare a convertorului de imagini se bazează pe focalizarea fascicu­lelor de electroni cu ajutorul lentilelor electrice şi magnetice. Noţiunea de lentilă este asi­milată din optică. Această asimilare se bazează pe acţiunea comună de focalizare a lenti­lelor; cele optice focalizează raze luminoase, iar cele electronice fascicule de electroni. La lentila electrică, focalizarea fasciculului se obţine prin existenţa unui cîmp electric (de exemplu între doi electrozi coaxiali cilindrici, din care al doilea are un potenţial mai mare decît primul), cu suprafaţa curbată echipotenţială (suprafeţe cu potenţial constant), comparabilă cu supra­feţele curbate ale unei lentile optice (fig. 2).

Traiectoria unui singur electron se’modificâ sub acţiunea cîmpului electric, fiind deviată spre cea a cilindrului. Fasciculul electronic compus dintr-un număr mare de electroni ia forma unui con cu vîrful într-un punct de pe ecran, realizîndu-se astfel focalizarea.

Modul de funcţionare a unei lentile magnetice (fig. 3), constituită din bobine parcurse de curenţi sau din sisteme de magneţi permanenţi, nu poate fi comparat cu cel al unei lentile optice. Electronii descriu în direcţia componentei longitudinale a cîmpului magnetic (direcţia de mişcare a electronilor este aproape paralelă cu această componentă a cîmpului magnetic) traiectorii elicoidale. Electronii cu diferite traiectorii, după unul sau mai multe cicluri, se întîlnesc într-un singur punct, realizîndu-se focalizarea fasciculului. Se preferă lentilele magnetice, deoarece acestea produc acelaşi efect ca cele electrice cu tensiuni mai joase. Deşi mai puţin periculoase, ele necesită curenţi mai puternici.

convertoare de imagine

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>