discuri de patifon

Discurile sînt plăci circulare din material plastic, folosite pentru înregistrarea şi redarea vibraţiilor sonore. Vibraţiile se înregistrează în lungul unui şanţ. trasat în spirală pe suprafaţa discului. Sunetul este o vibraţie rapidă, ondulatorie, percepută de ureche atunci cînd este produsă de o sursă sonoră, solidă, lichidă sau gazoasă. De exemplu, coarda unei viori trans­mite mişcarea ei aerului înconjurător, care vibrează astfel în acelaşi ritm. în caz că sunetul este destul de intens, adică vibraţia corzii şi deci a aerului înconjurător este suficient de puternică, această vibraţie va fi transmisă organelor auzului. In mod asemănător, sunetul este transmis unei dăltiţe foarte ascuţite, care trasează un şanţ pe un disc metalic acoperit cu un strat de material plastic. Vibraţiile sunetului sînt înregistrate în stratul de material plastic ca o Linie ondulată în formă de spirală, care avansează spre centrul discului. Prin carac­teristicile sale, frecvenţa (numărul de vibraţii în unitatea de timp) şi amplitudinea laterală (mărimea vibraţiei), linia ondulata fixează calităţile sunetului înregistrat (înălţimea şi inten­sitatea). Dacă discul astfel obţinut (rotit cu aceeaşi viteză ca la înregistrare) ar fi explorat cu un ac, asigurîndu-se o amplificare corespunzătoare, s-ar putea auzi sunetul Înregistrat ante­rior, datorită vibraţiilor acului. Prima înregistrare nu este utilizată pentru a reda sunetele. Astfel, primul disc înregistrat este acoperit cu un lac pe bază de nitroceluloză şi supus unui bombardament cu aur sau argint la presiune redusă. în acest fel se realizează acoperirea discu­lui cu un strat metalic foarte fin, bun conducător de electricitate. Discul astfel tratat se intro­duce într-o baie galvanică şi pe el se depune un strat gros de cupru. Prin desprindere de pe discul original se obţine o matriţă cu şanţuri în relief, numită matriţâ-«tată», păstrată ca original.

Prin galvanoplastie se obţine după aceasta o matriţă-«mamă», după care se obţine o altă matriţă cu şanţuri în relief, numită matriţă-«fiu», din oţel de calitate superioară. Aceasta constituie matriţa propriu-zisă, folosită pentru presare. Discurile se deosebesc după viteza de rotaţie, care poate fi de 78, 45 şi 33 1/3 turaţii pe minut. în cazuri speciale sînt executate şi discuri pentru 16 2/3 turaţii pe minut. Se mai deosebesc discuri cu, rile normale şi cu micro-rile (şanţuri mai fine, cu adîncime mică, care nu pot fi reproduse decît cu doze de redare speciale). Există posibilitatea de înregistrare cu distanţă variabilă intre rile, în funcţie de intensitatea sunetului exprimată prin amplitudinea oscilaţiei laterale a rilei, pentru a mări utilizarea suprafeţei înregistrate, deci durata de înregistrare.

în general, calitatea sunetului se reduce pe măsură ce scade viteza de rotaţie; calitatea reproducerii este determinată însă într-o mare măsură şi de calitatea picupului,,a dozei de redare şi a materialului din care este confecţionat discul.

Calitatea materialului din care sînt confecţionate discurile este determinantă pentru fidelitatea redării. Discurile ieftine sînt confecţionate dintr-un liant amestecat cu materiale de umplutură şi plastifianţi. în prezent, ca liant se folosesc etilceluloză sau polivinilformol. Ca plastifianţi sînt întrebuinţate răşini sau deşeuri de la fabricarea zahărului din trestie de zahăr, iar ca material de umplutură caolin, cretă sau negru de fum. Discurile mai scumpe, incasabile, sînt fabricate din policlorură de vinii sau dintr-un copolimer de policlorură de vinii şi acetat de polivinil, amestecat cu anumite cantităţi de negru de fum şi de stabilizatori, în toate cazurile, rilele sînt presate cu ajutorul matriţelor la temperaturi şi la presiuni înalte. Discurile format carte poştală au un strat dur din material plastic, în care sînt presate şan­ţurile. Discurile stereofonice care la redare dau o senzaţie de spaţiu, sînt înregistrate cu două microfoane. în şanţuri, înregistrările sînt tăiate în două direcţii, înclinate una faţă de cea­laltă cu 90°. Doza de redare specială a picupului stereofonic transmite înregistrarea la două difuzoare separate. Amplasarea corectă a difuzoarelor şi a ascultătorului faţă de acestea sînt absolut necesare pentru obţinerea impresiei spaţiale, stereofonice.

discuri depatifon

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>