emisia şi recepţia undelor electromagnetice

Circuitele oscilante se utilizează ca organe de acordare sub formă de antene pentru emisia şi recepţia undelor electromagnetice. Deoarece prin emisia undelor electromagnetice de la emiţător se preia continuu energie de la circuitul oscilant al acestuia, deci îl amorti­zează, este necesar să i se furnizeze continuu altă energie. Aceasta se realizează printr-o triodă sau un tranzistor in montaj cu reacţie (fig. 1, 2 şi 6). Prin reacţie se introduce pe grilă sau bază, din circuitul anodului sau al colectorului, un curent sau o tensiune în fază care alimentează circuitul oscilant. Cu ajutorul unui microfon legat în mod corespunzător, se modulează în amplitudine şi frecvenţă unda radiată. Prin modulare. în radiotehnică se înţelege variaţia amplitudinii, fazei sau frecvenţei oscilaţiilor de înaltă frecvenţă în ritmul semna­lului de transmis. In funcţie de mărimea modulată se realizează modulaţia în amplitudine, fază sau frecvenţă.

La receptor, circuitul oscilant este acordat pe trecvenţa undei recepţionate, a cărei energie generează în circuitul oscilant un curent alternativ de aceeaşi frecvenţă. Tensiunea acestui curent comandă prin intermediul grilei (fig. 3 şi 4), respectiv prin intermediul emi-terului (fig. 5), curentul anodic. respectiv al colectorului. La recepţie, după amplificarea oscilaţiilor de înaltă frecvenţă modulate, se face o detecţie sau o demodulare. Din oscilaţia recepţionată se reţine numai semnalul de joasă frecvenţă care a modulat oscilaţia de înaltă frecvenţă. Acesta, după o eventuală amplificare, se aplică difuzorului prin intermediul unei rezistenţe sau al unui transformator (fig. 3, 4 şi 5).

emisia si receptia ndelor electromagnetice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>