fotomultiplicatorul

Fotomultiplicatorul serveşte la multiplicarea şi, prin aceasta, la amplificarea emisiei fotocatodului, care emite electroni secundari. Principiul se bazează pe eliberarea de elec­troni prin bombardament electronic. In funcţie de mărimea energiei cinetice a electronilor cu care se bombardează, se eliberează mai mulţi sau mai puţini electroni secundari. O emisie secundară pronunţată prezintă straturile cu oxid de magneziu şi oxid de cesiu. Numărul electronilor eliberaţi depinde de energia electronilor primari folosiţi pentru eliberare cît şi de tensiunea care ii accelerează. O tensiune joasă eliberează. în medie, mai puţin de un singur electron secundar pentru fiecare electron primar incident. Despre o multiplicare se poate vorbi numai atunci cînd factorul de emisie secundară este mai mare decît 1. Acesta este în general, cazau” tensiunilor de accelerare mai mari de 100 V (pentru electronii primari). Pentru straturile de oxid de magneziu şi oxid de cesiu amintite, factorul de emisie secundară capătă valori mai mari de 10. Şe obţine deci o multiplicare de zece ori. Prin înserierea unui număr mare de electrozi capabili să emită electroni secundari se poate mări factorul de mul­tiplicare.

Dacă un fascicul primar de electroni, eliberat fotoelectric, ciocneşte o serie de catozi acoperiţi cu straturi care pot emite electroni secundari, se obţin amplificări pînă la 109 ori faţă de emisia primară. O amplificare mai mare este limitată de neomogenitatea fasciculului electronic, produsă de efectele căldurii (zgomot termic). Electrozii de ciocnire se realizează sub forma de electrozi reticulari (fig. 1) sau ca electrozi tubulari (fig. 2). în acest caz se folo­seşte la nevoie, o deflexie magnetică (fig. 3).

Fotomultiphcatorul joacă un rol important în fizica nucleară la înregistrarea scintila­ţiilor care se produc datorită particulelor cu energie mare; este folosit des. şi ca un fotometru extrem de sensibil. De asemenea constituie un element important al tuburilor orticon fiind folosit în televiziune, la transmisia filmelor de cinematograf.

fotomultiplicatorul

2 comments to fotomultiplicatorul

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>