frigidere

Frigiderele absorb căldura din interiorul lor, coborînd astfel temperatura spaţiului pe care-1 închid şi în care se menţine o temperatură inferioară temperaturii mediului ambiant. Funcţionarea frigiderului are la bază două legi fizice: 1) Punctul de fierbere al unui lichid, res­pectiv temperatura la care se transformă în vapori, depinde de presiunea mediului ambiant. Astfel apa, la presiunea de 1 at, se transformă în abur la temperatura de 100°C; la presiunea de 0.1 at, transformarea are loc la 46°C. Aceasta înseamnă că de exemplu, aburul la 50°C şi 0,1 at poate fi lichefiat prin ridicarea presiunii la i at 2) La trecerea din starea lichidă în starea de vapori, orice lichid absoarbe căldură, pe care o cedează din nou la trecerea din starea de vapori în starea lichidă. Un lichid al cărui punct de fierbere la presiunea normală se află la o tem­peratură joasă apropiată aceleia care trebuie obţinută se va evapora la această temperatură joasă, absorbind căldura mediului înconjurător. Supunînd vaporii formaţi unei presiuni ridicate, datorită faptului că punctul lor de fierbere este mai ridicat, la răcirea lor la tem­peratura ambiantă aceştia se vor lichefia, cedînd căldură sub formă de căldură de conden­sare. Dacă lichidul se destinde la presiunea normală, circuitul poate începe din nou. Pentru a realiza aceste transformări se folosesc aşa-numiţii agenţi frigorigeni (substanţe care.evapo-rîndu-se, absorb căldură la temperatură joasă, cum sînt: freonul, amoniacul, clorura de etil etc). In figura 1 este reprezentat ciclul agentului frigorigen: căldura necesară evaporării este absorbită din spaţiul care trebuie răcit şi a cărui temperatură scade prin pierderea căldurii. Agentul frigorigen se lichefiază, cedînd căldura, după care este din nou evaporat. După modul de realizare a ciclului agentului frigorigen, frigiderele pot fi cu compresor şi cu absorbţie.

Frigidere cu compresor (fig. 2 şi 3). Agentul frigorigen, care se află sub presiune mică, se evaporă, preluînd din exterior căldură la temperatură joasă, într-un vaporizator (o serpen­tină din ţeava fixată în compartimentul de îngheţare). Prin evaporare, scade temperatura incintei răcite. Vaporii sînt aspiraţi din vaporizator şi comprimaţi de un mic compresor, iar apoi refulaţi într-un dispozitiv de lichefiere (condensator) montat în serie, unde sînt răciţi (vaporii cedează căldura în exterior). Prin efectul comun al presiunii ridicate şi al cedării de căldură, agentul frigorigen este lichefiat. în ultima parte a ciclului, agentul frigorigen lichid este destins la o pfesiune mai mică printr-un ventil de laminare şi ajunge din nou în vapori­zator. Temperatura interioară a frigiderului este reglată printr-un termostat, care, prin inter­mediul unui releu, anclanşează şi declanşează motorul compresorului.

Frigidere cu absorbţie (fig. 4). Frigiderul cu absorbţie funcţionează fără compresor. Presiunea este generată într-un fierbător. încălzit de obicei electric, în care se găseşte o soluţie concentrată de amoniac în apă. încălzind soluţia, amoniacul se evaporă şi rămîne apa. De­oarece evaporarea continuă, presiunea creşte pînă cînd ajunge suficient de mare ca să con­denseze vaporii de amoniac în condensator. Ca şi în cazul frigiderului cu compresor, amo­niacul este destins printr-un ventil de laminare şi apoi se evaporă, absorbind căldură din inte­riorul frigiderului. Apa cu concentraţie mică de amoniac din fierbător, care este încă foarte caldă, trece printr-un schimbător de căldură, unde cedează o parte din căldură, şi apoi în absorbitor. Aici apa absoarbe din nou vaporii de amoniac curat, care vin din fierbător pînă ce se saturează. O mică pompă de circulaţie pompează soluţia amoniacală obţinută prin schimbătorul de căldură înapoi în fierbător, de unde ciclul reîncepe.

frigidere

1 comment to frigidere

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>