instalaţii de climatizare (condiţionare)

Instalaţiile de condiţionare a aerului au scopul să menţină în încăperi închise un regim agreabil bine determinat de temperatură, de umiditate, de mişcare şi puritate a aerului, indi­ferent de condiţiile meteorologice exterioare. Iarna se realizează, în general, temperaturi cuprinse între 19 şi 23°C, iar vara între 20 şi 26″C, la o umiditate relativă cuprinsă între 35 şi 70%. Umiditatea relativă este raportul dintre cantitatea de vapori de apă efectiv prezenti in aerul atmosferic şi cantitatea maximă de vapori de apă necesară pentru a satura atmosfera la aceeaşi temperatură.

Elementul principal al unei instalaţii de condiţionare a aerului este bateria de condiţio­nare, în acest agregat are loc prepararea aerului (Sg. 1). Aerul exterior este aspirat într-un compartiment împreună cu o parte din aerul din încăperea climatizată (aer de recirculaţie). Amestecul de aer proaspăt din exterior şi de aer de recirculaţie (în proporţii stabilite) se reali­zează cu ajutorul unor clape de reglare. Bateria de condiţionare este prevăzută cu filtre pentru curăţirea aerului, constituite din plăci umplute cu vată de sticlă, care reţin praful continut în aer. După filtrare, în baterie mai au loc procese de preîncălzire, răcire, umidificare şi încălzire suplimentară, funcţie de caracteristicile aerului tratat şi ale parametrilor stabiliţi. Procesele de încălzire şi de răcire au loc la trecerea aerului prin bateriile de încălzire sau de răcire—schim­bătoare de căldură, formate din ţevi cu aripioare prin care trece un fluid de mcălzire (abur sau apă caldă) sau de răcire (apă rece, amoniac etc). Cu cât aerul are o temperatură mai ridicată, cu atit poate să conţină o cantitate mai mare de vapori de apă. Dacă aerul cu un anumit con­ţinut de vapori de apă se răceşte, apa se condensează în picături mici (acest fenomen se poate observa şi în natură cînd, la o coborîre mai mare a temperaturii, se produce ceaţă).

în bateria de răcire a agregatului are loc uscarea aerului (dezumidifieare); apa este separată prin condensare şi se adună în părţile mai reci ale bateriei. Temperatura şi umidi­tatea aerului răcit sînt determinate de temperatura condensorului de răcire a bateriei. Aerul rece uscat se amestecă cu aerul cald. trecut prin bateria de preîncălzire, în compartimentul de amestecare, sub controlul unor aparate de măsurat şi de reglare.

Reglarea parametrilor (temperatură şi umiditate) în instalaţiile de condiţionare se reali­zează cu ajutorul unor termostate care acţionează asupra bateriilor de încălzire şi de răcire, modificînd în acest fel temperatura aerului, şi al unor higrostate care reglează bateriile de răcire şi instalaţia de umidificare, menţinând umiditatea aerului în limitele dorite.

în cazul în care se realizează temperatura dorită a aerului, dar, datorită uscării puternice a aerului rece, umiditatea aerului devine prea scăzută, se face o umidificare a aerului cu aju­torul unor duze, care pulverizează în circuitul de aer picături fine de apă, pînă la obţinerea umidităţii dorite. Deoarece în acest proces de umidificare temperatura aerului scade, acesta este trecut printr-o baterie de mcălzire suplimentară pentru a-i menţine temperatura la valoa­rea dorită. Aerul condiţionat este aspirat de un ventilator şi refulat printr-o reţea de canale de distribuire a aerului în încăpere. Prin introducerea continuă de aer în încăpere se reali­zează o uşoară suprapresiune, care permite ca aerul uzat să fie evacuat din încăpere. Distri­buirea (introducerea şi evacuarea) aerului în şi din încăperi trebuie să se realizeze continuu, fără curenţi de aer şi fără zgomot. Aerul evacuat urmează două circuite: al aerului de recir­culaţie, care este trimis în compartimentul de amestecare, şi al aerului uzat, care este evacuat în atmosferă. în majoritatea instalaţiilor de condiţionare, cantitatea principală de aer este recirculată.

în afara instalaţiei de condiţionare descrisă se întâlnesc şi alte tipuri constructive care au în vedere obţinerea unei reglări mai bune sau care ţin seama de condiţiile locale ale diferitelor părţi ale clădirii. Astfel se poate împărţi, de exemplu, circuitul de aer preparat înainte de bateria de încălzire suplimentară în două circuite: un circuit de aer încălzit şi un circuit de aer răcit. Amestecul de aer rece cu aer cald se realizează în fiecare încăpere in funcţie de tem­peratura dorită (fîg. 2).

Instalaţii de climatizare (condiţionare)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>