instalaţii de încălzire (sau de răcire) a unei încăperi

În principiu, o astfel de instalaţie se aseamănă cu o instalaţie de răcire cu compresor, conţinind aceleaşi elemente constructive, şi anume compresor, condensator, ventil cu patru căi şi evaporator. Spre deosebire de instalaţia de răcire, care absoarbe căldura unui spaţiu închis prin evaporarea agentului de răcire, coborind temperatura, instalaţia de încălzire introduce căldură într-un spaţiu închis prin condensarea agentului termic, mărind temperatura. Prin­cipiul este următorul (fig. 1): două spaţii închise se află în comunicaţie; în spaţiul din stînga există presiune atmosferică (760 mm Hg), iar în cel din dreapta presiune scăzută (100 mm Hg). Dacă se încălzeşte o cantitate de apă în spaţiul din dreapta, aceasta va fierbe la o temperatură sub 100°C şi se va evapora. Vaporii de apă ajunşi în spaţiul din stînga se vor condensa la presiunea atmosferică (mai ridicată decît presiunea din dreapta), eliberind căldură.

în cazul instalaţiei reale (fig. 2), agentul de lucru (freon sau amoniac) se evaporă în eva­porator la presiune mică. Căldura necesară poate fi luată din diferite surse. în cazul unei instalaţii mici este suficient să se plaseze evaporatorul în pămînt, deoarece acesta conţine în toate anotimpurile suficientă căldură pentru a evapora agentul de lucru.

Vaporii agentului de lucru sînt comprimaţi în compresor Ia presiunea dorită. Ajungînd în condensator, vaporii agentului de lucru, aflaţi la presiune mare se condensează, cedînd căldura, de exemplu, unui circuit de apă rece, care se încălzeşte astfel pînă la 60—70° C, putînd fi folosită în corpurile de încălzit ale unei clădiri. După răcire, apa, avînd încă o -tem­peratură de 30—35°C, poate fi utilizată la încălzirea agentului de lucru în evaporator; apoi se întoarce în condensator, unde se încălzeşte din nou. Vaporii condensaţi trec prin ventilul de strangulare in evaporator, se destind şi se evaporă din nou. Evaporatorul acestei instalaţii înlocuieşte deci cazanul la instalaţii de încălzire a apei. în acest circuit închis, agentul de lucru circulă datorită faptului că procesele de condensare şi de evaporare se produc la presiuni diferite. Instalaţiile de încălzire de acest gen sînt economice acolo unde energia electrică pentru acţionarea compresorului este ieftină. De asemenea sînt recomandate în cazul produ­cerii căldurii şi al producerii frigului, ca, de exemplu, la prelucrarea laptelui. încăperile beciurilor se răcesc prin consumarea căldurii ia evaporarea agentului de lucra, iar încăperile de la etaj sînt încălzite prin căldura livrată de condensator.

Din figura 3 reiese modul de funcţionare a instalaţiei în funcţie de anotimp: încălzirea (fig. 3a) sau răcirea încăperilor (fig. 3b) prin poziţia ventilului cu patru căi.

�molu�`aeX�s�szat, spre exemplu ca îngrăşămînt organic natural sau uneori se incinerează.

în funcţie de provenienţa apelor uzate, în măsură tot mai mare epurarea se face astfel încît materialele extrase să fie valorificate, reducînd costul acestor operaţii de tratare. Uneori însă apele reziduale sînt atît de murdare, încît trebuie să fie incinerate, introduse în canalizări speciale sau chiar încărcate în vase impermeabile şi evacuate în mare. în multe întreprinderi tehnice şi chimice, apa este atît de bine epurată, încît poate fi refolosită chiar în cadrul aceleiaşi întreprinderi. Multe oraşe însă trebuie să-şi aducă apa potabilă de la distanţe mari, din lacuri sau din rîuri depărtate la peste 100 km, întrucît nu se reuşeşte o epurare suficientă a apelor uzate deversate în cursurile de apă utilizate pentru alimentarea cu apă a acelor localităţi. Spre exemplu, impurificarea lacului Bodensee este atît de avansată, încît apă curată, nenocivă, se poate extrage numai de la adîncimi de peste 60 m. Menţinerea curată a lacurilor, rîurilor, izvoarelor şi straielor acvifere prin epurarea apelor uzate şi evitarea impurificărilor grosiere (ţiţei) a devenit actualmente o problemă vitală pentru milioane de oameni.

instalatii de incalzire

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>