locomotive cu abur

Locomotivele cu abur sint acţionate de maşini cu abur cu piston, care constau dintr-un cilindru in care se găseşte abur sub presiune mare şi care prin destindere pune în mişcare un piston. Mişcarea pistonului se transmite roţilor locomotivei. Mecanismele de comandă şi de acţionare ale unei locomotive cu abur sint prezentate în figura 1. Prin canalul de admisie, aburul, produs într-un cazan de abur (cu ţevi de foc sau cu tub de flacără), intră în sertarul de distribuţie şi este distribuit in cilindru, în partea din faţă sau din spate a pistonului, unde se destinde şi deplasează pistonul spre înapoi, respectiv înainte. în cazul locomotivei reprezen­tate în figura 1. aburul este admis din partea stingă a pistonului pe care îl deplasează spre dreapta. După ce se destinde in cilindru, aburul este evacuat în atmosferă prin sertar, canalul circular şi canalul de evacuare. Pistonul este cuplat fix cu capul de cruce prin tija pistonului. Ghidat într-o glisieră. capul de cruce execută o mişcare de du-te-vino odată cu pistonul. De capul de cruce este;fixată printr;o articulaţie biela motoare, care la cealaltă extremitate este fixată de butucul roţii motoare. în felul acesta, mişcarea dc du-te-vino a pistonului este trans­formată într-o mişcare de rotaţie. Roţile motoare sînt legate intre ele prin biele de cuplare. Locomotiva reprezentată în figura 1 se deplasează înapoi, roţile ei mişcîndu-se în sensul invers acelor dc ceasornic. Dacă trebuie inversat sensul de deplasare, sertarul de distribuţie trebuie să trimită aburul în partea dreaptă a pistonului. Schimbarea poziţiei sertarului de distribuţie se obţine dc la pupitrul de comandă al locomotivei prin rotirea unei roţi de mină. Prin această mişcare, bara se roteşte în jurul punctului fix, trăgînd în sus şi spre stînga sertarul de distribuţie (fig. 2). în timpul mersului, aburuleste distribuit succesiv cind pe o faţă. cînd pe cealaltă a pistonului (maşină cu dublu efect). în acelaşi scop sertarul descrie o mişcare sincronă de du-te-vino; acest lucru îl asigură o bielă de dirijare. Cu ajutorul contramanivelei şi al barei de co­mandă a culisei se roteşte culisa în jurul punctului fix. Cînd bara de comandă a sertarului se află deasupra punctului fix. sertarul se deplasează spre stingă, iar cind bara de comandă a sertarului se află dedesubtul punctului fix. sertarul se deplasează spre dreapta. Prin tija pisto­nului, capul de cruce şi biela principală, forţa rezultată prin destinderea aburului în cilindru antrenează roţile: întrucît între roţi şi şine există o frecare, se produce o forţă de tracţiune care determină mişcarea locomotivei.

Forţa periferică transmisă roţilor de către maşina cu abur nu trebuie să fie mai mare decît forţa de frecare la periferia roţii, deoarece în acest caz roţile ar patina (aluneca) pe loc.

Locomotive cu abur

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>