locomotive diesel

Locomotivele diesel-electrice sînt uşor de pus în funcţiune, sînt rentabile şi dau un ran­dament supcnoi locomotivelor cu abur, care necesita un timp îndelungat pentru încălzire si un spaţiu mare de depozitare a combustibilului. în acelaşi timp, locomotivele diesel nu necesită conductori electrici scumpi pentru transportul energiei şi aparatajul electric al loco­motivelor electrice.

în funcţie de felul transmisiei energiei de la motorul diesel la roţile locomotivei, locomo­tivele diesel pot fi cu transmisie mecanică, hidraulică (diesel-hidraulice), electrică (diesel-electrice) sau pneumatică.

în figura alăturată este prezentată construcţia unei locomotive diesel-hidraulice V 320, aflată în dotarea căilor ferate ale Republicii Federale a Germaniei. Această locomotivă are două unităţi de acţionare independente, care lucrează pe cîte un boghiu. Pentru acţionare se folosesc două motoare diesel cu 16 cilindri în patru timpi, fiecare cu o putere de 2 000 CP, supraalimentate, o suflantă radíala comprimînd aerul necesar arderii în cilindrii motorului. Suflanta radială este acţionată de o niică turbină cu gaz, care foloseşte energia gazelor de evacuare din motorul diesel. în felul acesta, puterea dezvoltată de motorul diesel supra-slimentat este mai mare decît a aceluiaşi motor nesupraalimentat.

Energia motorului diesel V 320 este transmisă printr-un cuplaj şi un arbore cardanic la un mecanism hidraulic şi apoi prin intermediul unui alt arbore cardanic, la boghiu. Meca­nismele hidraulice asigură două domenii de viteze (viteză mare şi viteză mică). Apa de răcire pentru schimbătorul de căldură al uleiului de ungere şi al uleiului mecanismelor hidraulice şi pentru răcitorul aerului de supraalimentare se obţine într-o instalaţie de răcire cu aer forţat.

Cadrul şi cutia locomotivei V 320 sînt din oţel sudat de construcţie uşoară. Cutia locomo­tivei, în formă de casetă, este împărţită prin pereţi intermediari în: o încăpere pentru motoa­rele diesel şi cazanul de abur şi două încăperi pentru mecanismele şi cabinele de comandă la fiecare capăt.

Locomotiva are frină cu discuri, cîte o pereche pentru fiecare roată, şi suplimentar o frînă magnetică le şină care asigură un spaţiu mic de frînare şi la viteze mari.

La locomotivele diesel-electrice, un generator electric de curent continuu este antrenat de motorul diesel. Curentul electric produs este transmis la motoarele electrice de tracţiune cari acţionează osiile motoare.

Pentru încălzire, trenurile de persoane sînt prevăzute cu o instalaţie de cazan cu abur alimentată cu motorină. De asemenea, trenurile sînt prevăzute cu instalaţii de iluminat elec­tric, de comandă şi de control.

Locomotive disel

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>