locomotive electrice

în tracţiunea feroviară, locomotivele electrice s-au impus faţă de locomotivele cu abur, datorită faptului că energia necesară nu se produce in locomotivă ci in centrale electrice, putînd fi uşor transportată la distanţe mari. în plus, la pornire cuplul electric are valoarea cea mai mare şi se micşorează pe măsură ce creşte viteza, comportare favorabilă la tracţiunea feroviară, unde este necesară o forţă mare la pornire pentru a pune trenul în mişcare; pentru menţinerea sa în mişcare este nevoie de o forţă mult mai mică.

Energia electrică alimentează motoarele electrice de tracţiune, care antrenează osiile individual (fig. 1), sau în colectiv, cu ajutorul unui motor electric puternic şi al unei biele (fig. 2). La antrenarea individuală, fiecare roată sau osie motoare este acţionată de un motor electric de putere mică şi de turaţie mare. Turaţia este redusă cu ajutorul unui angrenaj re­ductor. La antrenarea colectivă, un motor electric de tracţiune de putere mare şi care poate fi uşor construit pentru turaţie mică acţionează, prin intermediul unei biele motoare şi a mai multor biele de cuplare, osiile motoare.

în figura 3 este reprezentată schema unei locomotive electrice cu antrenare individuală a roţilor. Curentul electric folosit (curent alternativ de 15 000 V, cu frecvenţă de 162/3 Hz), este preluat de la firul de cale aerian prin troleu fiind transformat apoi de la 15 000 V la ten­siunea de lucru de 300—700 V cu ajutorul unui transformator. Variaţia vitezei se realizează prin variaţia tensiunii de alimentare prin comutarea treptelor transformatorului. Astfel se evită pierderea de energie prin folosirea de rezistenţe.

Cele mai puternice locomotive electrice dezvoltă puteri de peste 5 000 CP. Greutatea mare a transformatoarelor montate în astfel de locomotive asigură aderenţă mare între roţile locomotivei şi şine.

O variantă a locomotivei electrice este locomotiva diesel-electrică. în acest caz, curentul electric este furnizat de un generator propriu antrenat de un motor diesel, combinând astfel avantajele alimentării descentralizate cu cele ale tracţiunii electrice.

Locomotivele diesel-electrice sînt folosite astăzi pe linii electrificate numai parţial.

Locomotive electrice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>