maşini de spălat

Maşinile de spălat se clasifică în două grupe mari:

1) maşini de spălat cu bazin, cum sînt maşini de spălat cu agitator mecanic “sau maşini
de spălat cu palete, maşini cu duze (fig. 1) şi maşini cu roată pentru valuri;

2) niaşini de spălat ca tambur (fig. 2).

Maşinile de spălat pot fi parţial sau complet automatizate. în cazul maşinilor de spălat cu bazin, în timpul spălării rufele sînt antrenate în mişcare continuă, curăţirea lor realizîn-du-se prin producerea unor vîrtejuri ale apei de spălare. Pentru 1.5—2,5 kg de rufe uscate este necesară o cantitate de cea. 40—60 1 de apă de spălare cu adaos de detergenţi.

în maşinile de spălat cu agitator mecanic, mişcarea apei şi a rufelor se realizează cu aju­torul unor palete amestecătoare care se rotesc încet. în maşinile cu roată pentru valuri prin roata plană pentru valuri, iar în maşinile cu duze prin distribuirea cu ajutorul unor ajutaje (duze) a emulsiei de apă şi detergent, care se recirculă continuu. în general, maşinile de spă­lat cu bazin, în care apa se încălzeşte, sînt prevăzute cu o pompă pentru emulsie şi dispozitive automate de reglare a temperaturii şi a timpului de spălare. După’ atingerea temperaturii dorite se porneşte agitatorul mecanic sau roata pentru valuri, realizîndu-se spălarea rufelor pînâ cînd durata spălării se consumă.

La maşinile cu tambur (fig. 2, a, b). un tambur perforat din oţel. prevăzut în interior cu nervuri pentru antrenare, se roteşte alternativ în ambele sensuri. în timpul spălării, rufele sînt ridicate şi lăsate să cadă în bazinul maşinii, care este plin de emulsie. Pentru 5 kg de rufe uscate sînt necesari 25 1 de apă de spălare.

în cazul maşinilor complet automatizate, operaţiile de prespălare. spălare propriu-zisă. clătire şi centrifugare sînt controlate automat, fără intervenţia gospodinei.

Maşinile parţial automatizate execută aceleaşi operaţii, cu excepţia centrifugării, care se realizează separat într-o centrifugă- în aceste maşini, temperatura şi timpul de spălare sînt controlate automat, dar apa trebuie introdusă manual cu furtunul şi scursă cu pompa de emulsie.

Elementele de construcţie ale maşinilor de spălat

Regulatorul de nivel al apei (presostat)

Controlul autotfîat al intrării şi al nivelului apei în maşină se face cu regulatorul de nivel, sau presostat (fig. 3). Acesta constă dintr-o membrană care, în cazul ridicării presiunii, se curbează, acţionînd un contact. în funcţie de înălţimea comandată, măsurată în mm de coloană de apă. se pot comanda electric diferite operaţii, ca intrarea sau oprirea apei etc. Deoarece pentru ciătirea şi spălarea rufelor fine este necesar un raport mai mare între rufele uscate şi apă (1:7 faţă de 1:5) decît pentru prespălarea şi spălarea propriu-zisă, sînt necesare două presostate. Un presostat este destinat realizării raportului de 1:7, iar ce! de-al doilea pentru realizarea raportului de 1:5. Presostatele sînt legate între ele prin furtunuri de cauciuc şi prin intermediul unei ţevi de distribuire la ţeava de alimentare care intră în bazinul pentru emulsie. Coloana de aer din ţeava de alimentare şi din furtunurile de cauciuc se comprimă cînd nivelul creşte în bazinul pentru emulsie, acţionând asupra membranei (fig. 4).

Supapa de admisie, care poate fi simplă (fig. 5) sau dublă, este acţionată de presostat. în poziţia închis, miezul de fier este aşezat pe ventilul de cauciuc şi închide orificiul A. Deoa­rece suprafaţa activă pe care poate acţiona presiunea apei este mai mare deasupra ventilului decît sub acesta, membrana este presată fix pe scaunul ventilului; supapa se închide, datorită greutăţii apei. La trecerea curentului, miezul magnetului este atras, eliberind astfel orificiul A. Se produce o egalare a presiunii în orificiile A şi B: presiunea exercitată asupra membranei creşte, şi aceasta se ridică de pe scaunul ventilului. Deschiderea şi închiderea ventilului se

masini de spalatmasin de spalat

de încălzire se realizează cu ajutorul capului de măsurare al termostatului, care execută conectarea şi deconectarea încălzirii. Prin această reglare, temperatura emulsiei, fixată pe inelul de reglare se menţine între anumite limite de toleranţă.

Pentru evacuarea apei de spălare şi de centrifugare se foloseşte o pompă cu palete, aşa-numita pompă de emulsie, acţionată de un motor.

Acţionarea tamburului centrifugii se face direct printr-un motor electric (circa 2 800 de ture/min). Forţa centrifugă ce se creează la această turaţie a centrifugii expulzează parti­culele de apă rămase în rufe.

Maşinile moderne de spălat sint echipate cu dispozitive de siguranţă. Comutatorul de la capac are scopul să împiedice introducerea mîinii în tambur cînd acesta se roteşte: la deschi­derea capacului, funcţionarea maşinii se întrerupe (motorul centrifugii mai poate Q frinat cu o frînă magnetică). Dacă nivelul inferior al apei în tambur n-a fost atins, încălzirea nu are loc: după ce presostatul transmite semnalul atingerii nivelului inferior, se conectează încăl­zirea. O siguranţă acţionează în cazul în care intervin perturbări în alimentarea cu apă. intre-rupînd funcţionarea maşinii, iar o sită de scurgere serveşte pentru reţinerea corpurilor străine care ar provoca înfundarea şi deci defectarea pompei de emulsie.

1 comment to maşini de spălat

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>