metode de protectie a redresoarelor la suprasarcini si scurtcircuite

Metoda prin fuzibile. Se utilizeaza atit pentru scurtcircuitele interne atit  cit si pentru cele externe. De asemenea , se aplica si pentru protectia suprasarcinilor  in care scop caracteristica  de fuziune a fuzbilului se alege astfel, incit ea sa coincita cu caracteristica de suprasarcina a diodei. Montajul fuzibilelor depinde de tipul diodei, de montajul diodelor in grupul de redresoare, de caracteristicile fuzibilului, de caracteristicile diodei.

Astfel se utilzeaza: montajul in care fiecare dioda este protejata printr-un fuzibil care trebuie dimensionat dupa valorea curentului diodei; montajul fuzibilelor in linia de alimentare in curent alternativ; montajul fuzibilelor pe partea redresata; montajul fuzibilelor si pe partea de curent alternativ si pe partea redresata. In figura 5.27 de mai jos sint redate citeva scheme posibile de protectie prin fuziibile a redresoarelor mofazate cu siliciu.

Fuzibilele folosite la protectia diodelor sint de tip special potriivit scopului, adica trebuie sa rupa curentii de scurtcircuit in timp extrem de redus , sa prezinte o tensiune de arc joasa, sa aiba dimensiuni reduse si sa prezinte pierderi mici

Protectia prin Scurtcircuitor. Capacitatea de suprasarcina a unei diode este foarte slaba. Nu pot fi utilizate disjunctoare de curent continuu intrucit s-ar complica prea mult schema. In asemenea situatii se recurge la un scurtcircuitor care functioneaza mult mai rapid si la care la aparitia unui defect pe partea de curent redresat , punne in scurtcircuit, in circa 2 ms , secundarul transformatorului  de alimentare a redresorului.

Schema de principiu pentru protectie prin scurtcircuitor este prezentata in figura 5.28  de mai sus. Impulsul de declansare se transmite scurtcircuitorului de catre transformatoarele de impulsuri , atunci curentul depaseste o anumita limita sau viteza de creste a curentului , ceea ce permite scurtcircuitorului sa intervina din momentului aparitiei  unui scurtcircuit.

Protectia prin separator rapid ….. ?

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>