motoare cu aprindere prin compresie (diesel)

Procesele de ardere din motoarele cu aprindere prin scînteie. respectiv din motoarele diesel, se deosebesc în principiu prin mai multe, aspecte. Astfel, spre deosebire de motorul cu aprindere prin scînteie, la care amestecul combustibil-aer este aspirat în cilindru, comprimat (raportul de comprimare fiind cuprins între 4:1 şi 10:1) şi apoi aprins printr-o scînteie, la motorul diesel este aspirat numai aer curat în cilindru, unde se comprimă mult mai mult decît la motorul cu aprindere prin scînteie (raportul de comprimare fiind cuprins între 14:1 şi 25:1). Cînd temperatura aerului atinge prin comprimare valori cuprinse între 700 şi 900° C se injectează în cilindru o anumită cantitate de combustibil (motorină). Din cauza tem­peraturii înalte, combustibilul se aprinde singur. Picăturile de combustibil se amestecă fin cu aerul din spaţiul de ardere, se încălzesc şi se evaporă; astfel aprinderea nu are loc imediat după intrarea particulelor de carburant în spaţiul de ardere, ci după aproximativ 1/1 000 s. Timpul consumat între momentul injecţiei şi aprindere se numeşte întîrziere de aprindere. Pentru asigurarea unei pulverizări cît mai fine şi mai uniforme a combustibilului injectat în cilindru, injectorul este prevăzut la partea inferioară cu un pulverizor. Picăturile injectate au însă dimensiuni diferite şi, ca atare, sînt distribuite neuniform în jetul de combustibil. Se aprind intii picăturile mai mici, repartizate mai mult în zona marginală a jetului injectat (fig. I), şi apoi picăturile mai mari, distribuite în interiorul jetului. Injectarea combustibilului continuă şi după formarea primei flăcări (arderea principală). Dacă o parte din combustibil arde in­complet în prima fază a arderii, sau dacă întîrzierea la aprindere este prea mare, arderea se produce violent sub formă de explozie (fenomenul de detonaţie) şi motorul bate. La motorul cu aprindere, prin scînteie, amestecul combustibil-aer se aprinde mai întîi lîngă bujie (fig. 2). Căldura eliberată de particulele care ard lîngă bujie provoacă aprinderea particulelor vecine; astfel se propagă in spaţiul de ardere, pornind de la bujie, un front de flacără, care, cu timpul, cuprinde tot spaţiul de ardere. Prin radiaţia căldurii şi ridicarea presiunii, ca şi prin centrii fierbinţi de ardere din spaţiul de ardere, în amestecul nears de combustibil-aer, neatins încă de frontul de flacără, se poate produce în anumite condiţii o nouă aprindere şi o nouă direcţie de propagare a frontului de flacără, care pot conduce la o ardere instantanee a amestecului, în acest caz apare detonaţia, care generează o undă de şoc puternică, provocînd zgomote metalice în cilindrul motorului (bătăi, detonaţie).

Motoarele diesel, ca şi motoarele cu aprindere prin scînteie. pot fi în patru şi în doi timpi. Deosebirile constructive ale motoarelor diesel constau în special în modul în care se rea­lizează amestecul dintre combustibil şi aer şi felul în care se aprinde acesta. Avînd in vedere aceste considerente, motoarele diesel se pot clasifica în:

motoare diesel cu injecţie directă (fig. 3). în cazul cărora combustibilul este injectat direct în cilindru sau într-un spaţiu sferic de ardere, prevăzut la capătul pistonului. Injectorul este astfel construit, încît să aprindă cu razele sale. pe cit posibil, tot aerul din spaţiul de ardere pentru a asigura arderea completă a combustibilului;

motoare diesel cu cameră de turbulenţă (fig. 4), la care aerul este împins de către piston, într-o cameră de formă sferică situată in culasa motorului, căpâtînd o mişcare circu­lară (cu viteză mare), ceea ce permite amestecarea cu combustibilul:

motoare diesel cu cameră de preardere (fig. 5 şi 6), la care în camera de preardere. situată tot în culasa motorului şi legată cu spaţiul din cilindru printr-un mic orificiu, are loc o amestecare a combustibilului cu aerul şi o ardere parţială a amestecului. în urma prearderii,’ presiunea amestecului combustibil-aer creşte, şi acesta, ars incomplet trece cu viteză mare din camera de preardere in cilindru, unde arderea va fi completă.

Motoare cu aprindere prin compresie (diesel)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>