motoare cu piston rotativ (Wankel)

Motorul cu piston rotativ este un motor cu ardere internă care lucrează în patru timpi, ca şi un motor cu aprindere prin scînteie. Spre deosebire însă de motorul cu aprindere prin scînteie obişnuit, în cazul căruia mişcarea de rotaţie a arborelui cotit se obţine prin.transfor­marea mişcării de du-te-vino (oscilantă) a pistonului cu ajutorul bielei (fig. 1), la motorul cu piston rotativ mişcarea de rotaţie se obţine direct cu ajutorul unui piston rotativ. Aceasta înseamnă că nu mai trebuie accelerate, respectiv decelerate masele care fac o mişcare de du-te-vino. în acest caz, prin eliminarea forţelor masice respective se pot obţine turaţii mai mari. Pistonul rotativ deschide sau, respectiv, închide cu muchiile sale nişte fante simple practicate în pereţii cilindrului, comandînd schimbarea gazelor singur, fără supape (pistonul are formă triunghiulară, cu laturile convexe). Pentru realizarea unei etanşări cît mai bune, muchiile pistonului sînt prevăzute cu nişte rigle de etanşare, care ating încontinuu în cursul rotaţiei pereţii carcasei; între piston şi carcasă se realizează astfel trei spaţii închise care, în decursul unei rotaţii a pistonului, se măresc şi se micşorează.

Variaţia volumului acestor spaţii permite, ca şi în cazul motorului cu aprindere prin scînteie în patru timpi obişnuit, să se realizeze un ciclu de lucru complet în timpul unei rotaţii: aspiraţia amestecului combustibil-aer, comprimarea şi aprinderea sa prin declanşarea unei seîntei de la o bujie, destinderea gazelor arse aflate la presiune ridicată (deci efectuarea de lucru mecanic) şi evacuarea gazelor arse (fig. 2). în cele trei spaţii de ardere au loc deci ace­leaşi procese, însă decalate cu cîte 120 de grade. La o învîrtire a pistonului se obţin deci trei aprinderi. în fiecare dintre cele trei spaţii se realizează separat cîte un ciclu de lucru, care decurge ca la motorul cu ardere internă cu trei cilindri obişnuit. Pentru a înţelege mai bine modul în care decurg procesele în motor se va urmări în continuare un ciclu de lucru reali­zat în camera dintre muchiile A şi C. Cei patru timpi ai ciclului vor fi:

primul timp: pistonul rotativ eliberează canalul de admisie şi permite intrarea unui amestec gazos combustibil-aer;

al doilea timp: amestecul este comprimat

al treilea timp (timpul motor): amestecul comprimat este aprins de la o bujie, arde şi acţionează pistonul;

al patrulea timp: gazele arse sînt evacuate prin canalul de evacuare, în celelalte două camere are loc acelaşi proces, dar decalat cu 120°.

Din figura 2 reiese că motorul Wankel are numai două părţi mobile: pistonul şi axul motor. Pistonul este prevăzut în centru cu o dantură interioară şi un lagăr palier pentru excentricul axului motorului. Dantura interioară rulează pe o roată dinţată, concentrică cu axul motorului, dar montată fix pe carcasă. Raportul numărului dinţilor acestor două roţi este 3:2.

O problemă dificil de rezolvat în construcţia motorului Wankel constă în asigurarea etanşării camerelor individuale între ele deoarece, în cazul în care conţinuturile acestor camere ar comunica, funcţionarea motorului ar fi problematică. Această problemă a fost rezolvată cu ajutorul riglelor de etanşare.

Motoare cu piston rotativ (Wankel)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>