pornirea motoarelor asincrone

Pornirea cu reactanţă. In momentul pornirii se leagă în serie cu bobinajul statoric o bobină de reac­tanţă L (fig. 7.17). Curentul de pornire produce căderi de tensiune în bobina de reactanţă şi tensiunea aplicată motorului se reduce. După terminarea pornirii, bobina de reactanţă se scurtcircuitează cu întrerupătorul K1 Pornirea cu autotransformator. In momentul pornirii, tensiunea la bornele motorului se reduce cu ajutorul unui autotransformator AT conectat între continuare

cuplarea in paralel a generatoarelor sincrone

Se presupune că la o reţea trifazată, alimentată de un generator sincron, trebuie legat un nou generator prin închiderea întrerupătorului (in schema ). Dacă între contactele întrerupătorului pe fiecare fază ar exista o diferenţă de potenţial, prin închiderea lui s-ar produce un scurtcircuit ce ar provoca deranjamente importante. Pentru a evita acest lucru, este necesar ca pe fiecare fază în momentul  închiderii, t.e.m. a generatorului să fie egală cu tensiunea U a reţelei. continuare

PORNIREA MOTORULUI ASINCRON DE JOASĂ TENSIUNE, ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ, CU AUTOTRANSFORMATOR DE PORNIRE

Pornirea în regim asincron a motorului sincron se poate face direct numai atunci cînd construcţia motorului şi reţeaua de alimentare permit acest lucru. Alimentarea înfăşurării de excitaţie se închide pe o rezistenţă la începutul pornirii, pentru a preîntîmpina apariţia tensiunilor ridicate, neadmise, la cuplarea statorului la reţea. Alimentarea cu curent continuu a înfăşurării de excitaţie în momentul atingerii vitezei subsincrone se face în una sau două trepte. Momentul continuare

schema electrica – strung SNA 560

Mai jos este prezentat  schema electrica pentru strungurile normale din grupa A (SNA 450, SNA 500 si SNA 560). Instalatia electrica a strungului este construita in mod normal pentru tensiunea de 380/220 V si frecventa de 50 Hz, iar la comanda ferma a beneficiarului poate fi construita si pentru alta tensiune (max. 500V) sau alta frecventa (60 Hz). Inaintea legarii la retea, trebuie verficat daca tensiunea si frecventa acesteia corespunde. Legarea strungului la retea se face la bornele RST, iar continuare

calculul sectiunii cablului

Calculul sectiunii pentru receptarele de lumina  Alegerea sigurantei fuzibile trebuie facuta astfel incit sectiunea conductorului sa fie asigurata. Fuzibilul trebuie sa suporte curentul necesar receptorului sau receptoarelor Ic. If > Ic, unde If este curentul nominal al sigurantei. Pentru realizarea protectiei la incarcare max, Imax apar urmatorele situatii: -         instalatii in care pot apare suprasarcini cind 0,6Imax=<If=<0,8Imax -         instalatii fara suprasarcini continuare

masurarea rezistentelor de izolatie

In practica, rezistentele foarte mari se masoara cu megaohmetrul, aparat cunoscut sub denumirea curenta de ohmetru cu inductor. El este folosit , in general , pentru verificarea rezistentelor de izolatie a instalatiilor electrice, precum si  a masinilor si a aparatelor electrice, obtinindu-se numai indicatiii aproximative. Valoarea izolatiei unei instalatii trebuie sa fie  de cel putin 1000 ohm pentru fiecare volt al tensiunii de utilizare. Astfel, pentru o retea de 220 V , rezistenta de izolatie continuare

reglarea vitezelor motoarelor asincrone

Dintre masnile electrice foiosite in actionarea masinllor unelte , motoarele asincrone sint cele mai raspindite. Avantajele utilizarli motoarelor asincrone constau in simplitatea lor constructiva siguranta mare in exploatare si pretul de cost mai rcdus decit a motoarelor de curent continuu. Un alt factor hotaritor il constituie alimentarea lor cu curent alternativ, care reprezinta cea mai econimica  sursa de energie eletrica  utiltzata in  actionarile industriale. Totodata, ele  corespund continuare

metode de protectie a redresoarelor la suprasarcini si scurtcircuite

Metoda prin fuzibile. Se utilizeaza atit pentru scurtcircuitele interne atit  cit si pentru cele externe. De asemenea , se aplica si pentru protectia suprasarcinilor  in care scop caracteristica  de fuziune a fuzbilului se alege astfel, incit ea sa coincita cu caracteristica de suprasarcina a diodei. Montajul fuzibilelor depinde de tipul diodei, de montajul diodelor in grupul de redresoare, de caracteristicile fuzibilului, de caracteristicile diodei. Astfel se utilzeaza: montajul in care fiecare continuare

tester pentru tranzistoare

În acest articol iti vom arăta cum să face un tester pentru a controla starea  tranzistorului (defect sau bun). Ai găsit un tranzistor oriunde si te intrebi daca aceasta  funcţionează? Îl puteţi testa cu acest tester tranzistor. Există 3 picioare pe un tranzistor. Un colector, o bază şi un emiţător. Dacă puneţi un semnal electronic de la Baza, comutatorul este deschis şi  energia electrică poate circula prin emiţător şi colector. Aici iti voi  arăta cum se face un tester continuare

controler-aparat de sudura de mare putere

Vrau sa va propun o schema, controler  foarte util pentru aparatul dvs de sudura. Schema a fost testa la un aparat de sudura si sa vazut ca curentul maximal de sudare esre aproximativ 160-180A Controlul are  două butoane + şi -.Apăsarea creştere (+) la o treapta , sau scădere (-), ţinând butonul, rapid creste / scade curentul de ieşire. LED-ul clipeşte în timpul ajustării - mai rapid ,intermitent, la mai mica putere si invers.  Când am ajuns la maxim sau minim - LED-ul  se continuare