schema electrica – masina de frezat prin copiere FKO 8a

In continuare se prezinta schema electricaa de actionare a masinii de frezat prin copiere tip FKO 8a. Masina este echipat cu 6 motoare electrice asincrone trifazate in scurtcircuit: -         M1 de 0,8 kW, tensiunea de alimentare 220/380 V, turatia 1400 rot/min, destinat pentru antrenare generatorului de current continuu prevazut pentru alimentarea ambreiajelor electromagnetice si contactoarelor. -         M2 de 1,1 kW, tensiunea de alimentare de 220/380 V, 1400 rot/min, continuare

schema electrica – masina de prelucrat prin electroeroziune

Mai jos este prezentata schema electrica a masinii de prelucrat prin electroeroziune EISK-3 , este utilizata pentru prelucrarea gaurilor si operatiuni de poansonaere. Citeva caracteristici ale masiniii: -         puterea : 10 kW -         numarul de trepte ale capacitatilor  de lucru: 7. -         Intesitatea curentului : 0,4; 1;2;6;10;20; -         Curentul maxim de scurtcircuit: 60A; -         Curentul minim : 0,4A ; -         Tensiune de continuare

schema electrica – masina de frezat vertical

Mai jos este prezentata schema electrică de acţionare a maşinii de frezat verticală destinată prelucrării prin frezare a pieselor mici şi mijlocii, la care mişcarea principală de rotaţie a frezei este reali­zată cu ajutorul unui motor electric asincron trifazat în scurtcircuit Mi de 4,5 kW, la tensiunea de 220/380 V şi turaţia 1 500 rot/min. Mişcările de avans longitudinal, avans transversal şi avans ver­tical ale meselor sînt realizate cu ajutorul unui motor electric asin­cron continuare

schema electrica – strung carusel SC 14

Pentru prelucrarea pieselor grele şi de dimensiuni mari, în prac­tică, o largă răspîndire au căpătat strungurile caruseL Strungurile carusel sînt caracterizate prin aceea că au arborele principal vertical, din care cauză fixarea şi prelucrarea pieselor se realizează în plan orizontal. Mai jos este reprezentată schema electrică de acţionare a strungurile carusel tip SC 14 utilizat pentru strunjirea cilindrică, conică şi plană a pieselor cu diametrul maxim de 1 400 mm şi continuare

schema electrica – strung semiautomat ST 2

Schema electrică de acţionare a strungului semiautomat cu cuţite multiple tip ST 2 utilizat pentru prelucrarea arborilor cotiţi. Acest tip de strung lucrează după un ciclu automat, constînd din : apropierea rapidă a suporturilor, exe­cutarea avansurilor de lucru necesare şi retragerea rapidă a supor­turilor în poziţia iniţială. Fazele acestea sînt realizate astfel : —     mişcarea principală de rotaţie a piesei, cu ajutorul unui motor electric asincron trifazat în scurtcircuit continuare

schema electrica a strungului – revolver 1326

Schema electrică de acţionare a strungului revolver tip 1326 utilizat pentru producţia de serie şi masă a pieselor din bare şi a pieselor forjate sau turnate. Acest tip de strung are următorul ciclu de funcţionare : —    mişcarea de rotaţie a piesei este asigurată de un motor electric asincron trifazat Мг de 4,5 kW, alimentat la tensiunea de 220/380 V, avînd trei turaţii (1 5O0, 1 000 şi 750 rot/min) obţinute prin comu­tarea numărului de poli, —    mişcarea pentru continuare

schema electrica a strungului – SNA 630, SNA 710, SNA 800 si SNA 100

In figurile  a şi b sînt prezentate variante de bază ale scheme­lor de acţionare a strungurilor normale din ultima generaţie produse în Romania (tipul SNA 630 şi 710 (fig a), tipul SNA 800, si 1 000 (fig. b). Schema electrică (fig. a) comandă funcţionarea motorului electric asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit Mlf care dezvoltă 0    putere  de  11/18  kW,  fiind   prevăzut  cu   două   turaţii   de 1  500/3 000 rot/min, utilizat pentru acţionarea lanţului continuare

simboluri – semne conventionale

Semne conventionale folosite pentru principalele elemente componente ale schemelor electrice ale utilajelor industriale continuare

schema electrica – cuptor cu rezistente

Cuptoarele cu rezistente electrice prezinta avantajul deosebit al posibilitatii reglarii temperaturii in timpul functionarii. Mai jos este dat schema electrica   de principiu a functionarii  unui cuptor cu rezistente.   Prin apasarea butonului b1 circuitul bobinei contactorului C este pus sub tensiune. Acesta inchide contactele principale 1C rezistentele electrice 2 din cuptorul 1 , inchide contactul secundar  2C care realizeaza automentinerea bobinei contactorului si desface continuare

sistem de alarma – Laser

Dizpozitivul este destinat sistemelor de securitate, acesta se clasifica in trei parti componente de baza: Laser Fascicul de lumina Senzor Cum functioneaza : lazerul produce un fascicul de lumina, care trebuie sa fie indreptat strict la senzor, in timp ce fasciculul de lumina vine lansat - sistemul este in mod inchis , o data ce a fost intrerupt fasciculul-sistemul de alarma este activat (releul care include alarma timp de 30 secunde). Dupa 30 secunde sistemul revine la starea initiala continuare