simboluri grafice folosite in scheme

continuare

Schema de comanda si protectie pentru pornirea motoarelor asincrone

Mai jos este prezentat schema electric desfasurata de comanda si protectie pentru pornirea cu rezistente rotorice în doua trepte temporizate a motoarelor asincrone cu rotorul bobinat. La pornirea motoarelor asincrone cu rotor bobinat se pot introduce doua sau mai multe trepte de rezistente cu rolul de a limita socurile de curent la pornire. Treptele de rezistente rotorice se scurtcircuiteaza succesiv si în mod automat prin comanda data de releele de temporizare. Contactorul K1 asigura conectarea continuare

comanda cu inversare de sens si protectia unui motor asincron

Mai jos este prezentata schema electric desfasurata de comanda (cu contactoare de curent alternativ), protectie si inversare de sens a unui motor asincron cu rotor în scurtcircuit. Mentionam ca pornirea prin conectare directa la retea este posibila doar în cazul motoarelor de mica putere. Schema electrica cuprinde doua contactoare K1 si K2 ce pot asigura prin inversarea a doua faze statorice ale statorului functionarea motorului asincron în ambele sensuri de rotatie. Pentru a preveni manevrele continuare

termometrul electronic

Termometrul electronic serveste la masurarea temperaturilor care apar in procesele tehnologice, in gama 0-100°C, cu oprecizie mai mica de 0,55%. Numaratorul cu 4 digiti ce echipeaza aparatul mai poate fi folosit ca cronometru, frecventometru, periodmetru, contor de evenimente etc. Pentru a fi folosit ca cronometru, acesta primeste semnal de la o baza de timp ce furnizeaza semnale multiplexate cu  perioada de 0,1s-1s. Intreg aparatul se almenteaza cu o tensiune de 220 V c.a. Montajul este construit continuare

pornirea unui motor asincron prin conectare direct la retea

În schema electrica apare contactorul K cu bobina de actionare K(0–1), formata dintr-un electromagnet de c.a. alimentat cu tensiune de faza, contactele principale K(2–4, 6–8,10– 12), contactul de automentinere K(14–16) si contactele NI si ND, K(3–5) si K(14–16) respectiv K(18–20) conectate în circuitele de semnalizare; blocul de protectie termica F4 având  termobimetalele conectate în serie cu înfasurarile motorului ce pot actiona asupra contactului F4(7–9); blocul de continuare

schema electrica de principiu a Anclasarii Automate a Rezervei (A.A.R.)

Schemele de alimentare ale consumatorilor importanti trebuie astfel concepute încât, în timpul unei avarii pe linia de alimentare sau la sursa de alimentare normala, sa existe posibilitatea unei alimentari de rezerva. Schema de principiu a unei instalaii A.A.R. ce alimenteaza barele staiei C prin linia principala L1, din statia A  si linia de rezerva L2 din statia B. În functionarea normala alimentarea statiei C se face prin linia L1 întreruptorul Q1 fiind închis si deci releul intermediar continuare

schema unui contactor trifazat hibrid

      Din dorinta de a elimina dezavantajele si a pstra avantajele folosirii contactoarelor statice sau electromagnetice au fost fabricate contactoare hibride, realizate prin conectarea unui contactor static cu un contactor electromagnetic.      Contactoarele hibride sunt utilizate pentru curenti intensi, ele fiind compuse din elemente semiconductoare pentru preluarea regimului tranzitoriu la închidere si un contactor electromagnetic pentru poziia închis (în regim permanent).      Pe continuare

schema unui contactor trifazat ce utilizeaza triacuri

Schema este utilizata în cazul conectarii motoarelor asincrone cu puteri mici (200-1000 W), cu o frecventa de conectare mare (2000-10.000 conectari/h) si durata relativa de actionare DA = 25 - 60%. În aceasta schema  ventilul semiconductor este triacul. Protectia împotriva scurtcircuitelor este asigurata de siguran[1]ele fuzibile F1, F2, F3, iar inductivitatile L1, L2, L3 au rolul de reducere a pantei di/dt a curentului de scurtcircuit. Filtrele RC asigura protecrtia împotriva supratensiunilor. Actionarea continuare

schema electrica a unui inversor de sens de tip tambur

Inversoarele de sens se utilizeaza pentru a comanda inversarea sensului de rotatie al motoarelor asincrone trifazate prin inversarea a doua faze sau prin inversarea curentului rotoric sau de excitatie la motoarele de c.c. Inversoarele de sens cu comanda manual direct pot fi realizate în urmatoarele variante constructive: cu came, pachet sau cu tambur. Ele au trei pozitii: stânga, zero si dreapta si permit inversarea sensului de rotaie al unui motor aflat în miscare, având o capacitate continuare

schema electrica a comutatorului stea-triunghi la pornirea motoarelor

Comutatoarele stea-triunghi se utilizeaza pentru reducerea curentului de pornire al motoarelor asincrone mari cu rotorul în scurtcircuit, care au tensiunea nominal a înfasurrii statorice conectate în triunghi, egal cu tensiunea de linie a retelei. Comutatoarele stea-triunghi manuale au trei pozitii de functionare: zero, stea si triunghi, manevra fiind imposibila din pozitia zero în pozitia triunghi. În pozitia stea, curentul absorbit de la retea este de trei ori mai mic decât cel din continuare