pornirea motoarelor asincrone trifazatee

Schema  de comandă  a pornirii directe a unui motor asincron  trifazat nereversibi
 Schema de comandă a pornirii directe a unui motor asincron trifazat nereversibi Este prezentată schema  de  pornire  directă  a  unui motor  asincron  trifazat  nereversibil (se roteşte doar într-un singur sens). Se remarcă prezenţa separatorului  I şi  a  contactorului  L  pe  coloana  de forţă.  Totodată,  pentru  prevenirea regimului de suprasarcină  a fost prevăzut  şi releul  termic RS. Schema de acţionare  include  butoanele  de comandă pornit  P şi  oprit  O.  După închiderea  separatorului  1,  prin apăsarea  butonului  P  se  alimentează  cu  energie electrică bobina  contactorului  L.  Acesta  închide contactele  de  forţă  şi  alimentează astfel  motorul  cu  energie  electrică . Concomitent,  după depresurizarea butonului P , alimentarea bobinei L se menţine prin  contactul  auxiliar  L4. Oprirea motorului  se realizează prin presurizarea  butonului  de comandă O,  care  întrerupe  alimentarea bobinei  L,  fapt urmat  imediat  de deschiderea contctelor  de forţă ale contactorului  L.  In  cazul  apariţiei suprasarcini i de durată, releul termic RS deschide contactul normal închis .
Schema de comandă  pentru pornirea directă  a unui motor asincron trifazat revecsibil Schema de comandă pentru pornirea directă a unui motor asincron trifazat revecsibil Schema de pornire directă  a motoarelor asincrone trifazate cu rotorul în scurtcircuit Schema de pornire directă a motoarelor asincrone trifazate cu rotorul În scurtcircuit Schema  de  montaj  la  pornirea stea-triunghi a motorului asincron Schema de montaj la pornirea stea-triunghi a motorului asincron Schema de pornire cu ajutorul  bobinelor  de inducţie  conectate  În  circuitul statoric Schema de pornire cu autotransformator a motoarelor asincrone Schema de pornire  În funcţie de  timp a unui motor asincron  trifazat

 

Schema de pornire În funcţie de timp a unui motor asincron trifazat


a – cu contactoare cu  releu

b  – cu releu de  timp

5 comments to pornirea motoarelor asincrone trifazatee

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>