producerea undelor electromagnetice

Producerea undelor electromagnetice se datoreşte prezenţei unui curent alternativ de înaltă frecvenţă, a cărui energie electromagnetică este radiată in spaţiu (corespunzător cu frecvenţa curentului alternativ generator). Fenomenul de radiaţie electromagnetică poate fi pus în evidenţă cu ajutorul dipolului electric (dipolul lui Henz). Acesta este un fir con­ductor liniar a cărui lungime se găseşte într-un anumit raport faţă de lungimea unciei elec­tromagnetice care se formează. Lungimea unei unde reprezintă raportul dintre viteza de propagare (distanţa pe secundă) şi frecvenţă (număr de oscilaţii pe secundă). Dacă acest conductor este parcurs de un curent alternativ de înaltă frecvenţă (generat, de exemplu, prin inducţie), în jurul său se formează un cîmp electromagnetic alternativ de înaltă frecvenţă (fig. 3a). în figura 32> este reprezentată emisia undelor electromagnetice la distanţa critică rk. Legînd un capăt al dipolului la pămînt, se obţine modelul cel mai simplu al unei antene (fig. 3c). Pentru obţinerea undelor electromagnetice se foloseşte un oscilator electromagnetic, circuitul oscilant. Un circuit oscilant este un circuit care. prin proprietăţile sale electrice (capacitatea) şi prin cele magnetice (inductanţa), este acordat cu frecvenţa curentului alternativ, respectiv care este în rezonanţă cu acesta. Un circuit oscilant este constituit dintr-un condensator şi o bobină. Odată încărcat, condensatorul se descarcă prin bobină, energia sa electrică trans-formîndu-se în energie magnetică. După descărcarea condensatorului, cimpul magnetic dispare, inducînd în bobină un curent care încarcă condensatorul în sens invers. Dacă nu s-ar produce pierderi, încărcarea condensatorului ar oscila încontinuu într-un sens şi altul. Frecvenţa acestei oscilaţii şi. prin urmare, a curentului alternativ generat este cu atît mai înaltă, cu cit capacitatea C şi inductanţa L sînt mai mici (fig. 4a). Se poate calcula durata oscilaţiei T (durata unei perioade) cu ajutorul formulei lui Thomson T — 2îf vTc. îndepăr-tînd una de alta armăturile condensatorului (fig. 4b), se obţine un circuit oscilant descnis. Dipolul electric reprezintă cel mai simplu circuit oscilant deschis. Capacitatea şi inductanţa acestui circuit sînt distribuite de-a lungul întregului fir. în cazul antenei (fig. 4c şi 4d). cimpul electric al condensatorului este utilizat pentru emisia, respectiv recepţia energiei electro­magnetice sub formă de unde. O bobină prinsă pe un cadru (antenă-cadru) poate fi folosită pentru recepţia unui cîmp magnetic (fig. 3e şi fig. 4e). în radiolocaţie, cadrul se roteşte astfel încît să se obţină variaţia maximă a fluxului magnetic.

Pentru generarea undelor de frecvenţă foarte înaltă, cavitatea rezonantă este un ele­ment de construcţie important. în figura 4/ este prezentat modul în care se poate forma o cavitate rezonantă plecind de la un circuit oscilant de capacitate şi inductanţa minime.

electromagnetice

1 comment to producerea undelor electromagnetice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>