protectia impotriva tensiunilor de defect

Deconectarea automată în cazul apariţiei tensiunii de defect, se realizeaza conform schemei.

Motorul electric este alimentat prin  contactorul K. în circuitul de comandă a contactorului se înseriază şi contactele normal închise ale releului de tensiune RT, a cărui bobină este conectată între carcasa motorului electric şi priza de pământ Rp ,prin intermediul butonului Dc. Releul de tensiune RT este reglat să acţioneze la o tensiune apropiată ca valoare de tensiunea de atingere periculoasă.

Dacă, datorită unui defect de izolaţie carcasa motorului capătă tensiunea de fază, releul RT acţionează deconectând contactorul K , care asigură alimentarea motorului.

Butonul de comandă Dc permite verificarea funcţionării corecte a schemei. Prin închiderea contactului normal deschis a acestui buton, se închide circuitul între faza T şi priza de pământ Rp  prin intermediul bobinei releului RT . Această schemă de protecţie se aplică pentru orice fel de reţele şi împiedică apariţia unor tensiuni de atingere periculoase pe elementele conductoare ale instalaţiei electrice, care nu fac parte din circuitul curentului de lucru. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ auxiliare Rp este de maximum 10 ohmi.

2 comments to protectia impotriva tensiunilor de defect

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>