radar

Radarul (Radio Detecting and Ranging — detecţie şi urmărire prin radio) este un procedeu de explorare a spaţiului cu ajutorul undelor electromagnetice de înaltă frecvenţă. Cînd întîlnesc obstacole, undele se reflectă mai mult sau mai puţin intens. Unda reflectată Cste din nou recepţionată. Prin intensitatea şi direcţia sa, unda reflectată dă informaţii asupra obiectului care a produs reflexia, de exemplu informaţii asupra mărimii, distanţei, înălţimii şi poziţiei obiectului. Astfel, radarul reprezintă nu numai o metodă de determinare a existen­ţei obiectului (ţintei), ci şj o metodă de măsurare a parametrilor ei. Cînd este necesară supra­vegherea unui domeniu din spaţiu, se emite, de exemplu, dintr-un avion (fig. I) o undă elec­tromagnetică; aceasta explorează circular un domeniu semisferic, din care iluminează în fiecare clipă cîte un sector. Intensitatea undei reflectate variază în funcţie de caracterul obiec­tului reflectant (în cazul de faţă a suprafeţei Pămîntului) (fig. 2). Emisia şi recepţia undelor de înaltă frecvenţă se realizează cu instalaţia de radar (fig. 3). Undele electromagnetice sînt generate de emiţător, care conţine tuburi electronice de o construcţie specială (clistron, magnetron). Antena de emisie recepţionează. în general, şi undele reflectate prin comutare periodică. Aceste unde sint transmise unui tub catodic. Fasciculul de electroni din tubul catodic este deviat, astfel încît explorează radial ecranul, producînd un segment luminos din centru spre periferie. Acest segment se roteşte în acelaşi timp cu antena,cu aceeaşi viteză de rotaţie. Un semnal-ecou recepţionat determină pe ecranul tubului catodic un punct lu­minos. Punctele luminoase date de semnalele-ecou formează pe ecranul tubului catodic imaginea obiectului privit. Luminozitatea depinde de capacitatea obiectului de a reflecta undele de înaltă frecvenţă. O imagine radar arată cu totul altfel decît o imagine optică. însă conturul lor este acelaşi (fig. 4). Citirea şi interpretarea imaginilor radar cere o pregătire intensă şi multă îndemînare.

Dezvoltarea radarului a fost accelerată în timpul ultimului război mondial. în prezent are vaste domenii de aplicaţie în scopuri paşnice, ca, de exemplu, asigurarea navigaţiilor aeriene şi maritime, în meteorologie etc.

radar

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>