REDRESOR STABILIZAT cu LM317

REDRESOR STABILIZAT cu  LM317

Pentru actionarea unor consumatori cu puteri diferite, mai mari sau mai mici, alimentaţ. În curent continuu la diverse tensiuni , este practic să avem În dotare un redresor cu tensiune variabilă, stabi l izată, ce poate fi vizualizată prin intermediul unui instrument de măsură ataşat sursei. O astfel de schemă electronică deosebit de simplă – dar foarte eficientă pentru reglarea continuă a tensiunii electrice În intervalul  1,3: .. 24V ş i amperaj mare (stabilit de . constructorul amator) este expusă În figura al ăturată.

Montajul este compus dintr-un transformator (TR 1) de putere convenabil aleasă, care furnizează În secundar tensiunea de maximum 27V; o punte redresoare pe care fiecare constructor o va realiza În funcţie de amperajul maxim cerut
de consumatorii pe care va trebui să-i alimenteze; filt rajele ş i deparazitări l e corespunzătoare; circuitul  integrat regulator de tensiune LM317; divizorul de tensiune (P1 /R2) pentru comanda circuitului  integrat; un anumit număr de tranzistoare de putere (Tz1 , Tz2 etc.), stabilit de constructor În funcţie de amperajul absorbit de consumatori; instrumentul de măsură (IM), care va indica tensiunea reglată şi amperajul consumat. Componentele montajului electronic ş i rolul lor funcţional sunt  următoarele:
– C1 şi C4 sunt condensatoare pentru filtrarea curentului electric şi este recomandat să aibă valori cât mai mari , spre exemplu 1OOOIlF/50V;

– R1 şi R6 sunt rezistenţe de balast, care au rolul de a descărca rare, atunci când noua tensiune lectrică reglată este mai mică decât cea precedentă. Valoarea lor poate fi cuprinsă Între 5 şi 10kO;

– C2 are rol de antiparazitare şi valoarea de 0,1IlF/50V;
– Grupul. P1, R2 reglează tensi. unea de ieşire a alimentatorului. Potenţiometru l P1 are valoarea de 4,7kO (pentru tensiunea de ieşire de 24V, iar rezistenţa R2 are valoarea de 200-3000 (pentru tensiunea minimă de ieşire a alimenta torului de 1,3V);

– R3 este un şunt pentru potenţiometrul P1 şi este necesară numai În cazul În care trebuie micşorată valoarea rezistenţei potenţiometrul ui P1;

– 05 şi 06 au rol de protecţie şi sunt de tipul 1 N4004;
– C3 asigură un plus de calitate grupului ce comandă circuitul integrat şi are valoarea cuprinsă Între 10 şi 22IlF/50V;
– Tz1 , Tz2 etc. sunt tranzistoare de putere comandate de tensiunea de ieşire din LM317 şi pot fi de tipul 2N3055. Cu cât vor fi mai multe tranzistoare, cu atât solicitarea termică a acestora şi a radiatorului va fi mai mică;

– R4 şi R5 sunt rezistenţe de egalizare a curenţilor ce străbat tranzistoarele de putere şi se recomandă ca acestea să aibă valori mici , spre exemplu 0,220, şi puterea de minimum 1W;

– IM este instrument de măsură, adaptat ca voltmetru prin rezistenţa adiţională R7 şi ca ampermetru prin şuntul R8;
– K2 este un comutator cu 6 pini, apt să reziste amperajului absorbit de consumator. Cu ajutorul lui alegem funcţia pe care trebuie să o În deplinească instrumentul de măsură IM, respectiv voltmetru sau ampermetru;

– K1 este un Întrerupător de reţea, care trebuie să fie protejatpentru tensiunea de 220V;
– Siguranţa are valoarea impusăde puterea maximă ce o poate debita această sursă regl abilă ;

– Becul de control este alimentat de o Înf ăşurare suplimentară a transformatorului TR1, dar mai simplă ar fi utilizarea unui indicator cu neon sau a unui LED.

Observaţii
1. Circuitul integrat LM317 va fi montat pe acelaşi radiator Împreună cu tranzistoarele de putere Tz1 , Tz2 etc.
2. Pentru reglarea fină a tensiunii redresate poate fi utilizat un potenţiometru multitură.
3. În cazul În care alegeţi varianta carcasei metalice pentru redresor, aceasta va fi utilizată şi ca
radiator, simplificând mult construcţia aparatului.

5 comments to REDRESOR STABILIZAT cu LM317

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>