relee

Releul este un dispozitiv electric cu unul sau cu mai multe contacte care închid sau deschid calea curenţilor de lucru în circuitele electrice. Acţiunea de comutare se realizează cu ajutorul unei armături mobile, care, fiind atrasă sau eliberată de un electromagnet, închide sau des­chide o serie de contacte. Există şi relee la care comutarea se face prin forţe de altă natură, de exemplu forţele care iau naştere la încovoierea unei benzi bimetalice la releele termice.

în continuare se vor face precizări asupra releelor electromagnetice, care joacă un rol important în telecomunicaţii şi automatizare. în figurile 1—3 se prezintă trei tipuri de relee electromagnetice, care se deosebesc între ele prin forma armăturii. Toate cele trei tipuri se compun dintr-o bobină cu miez de fier şi o armătură mobilă. Un jug magnetic transferă polaritatea magnetică a părţii posterioare a miezului magnetic armăturii, astfel încît între armatură şi partea din faţă a miezului acţionează o forţă de atracţie. Pentru ca armătura să nu rămînă lipită de miez, datorită remanentei magnetice sau din cauza întreruperii curen­tului de excitaţie, se introduce între armătură şi electromagnet o piesă nemagnetică îngustă (alamă), asigurînd astfel dezlipirea armăturii la întreruperea curentului de excitaţie. Con­ductoarele de alimentare cu curent ale bobinei sînt conectate la terminaţiile însemnate «pentru cositorire». La releul din figura 1, curentul de lucru dintre contactele 1 şi 2 este întrerupt în repaus. Cînd armătura este atrasă, prin stabilirea contactelor se închide circuitul de lucru. După cum se vede din figurile 2 şi 3, se pot ataşa la un releu mai multe grupuri de contacte; contactele în acest caz sînt simultan acţionate cînd armătura este atrasă. Sînt date şi poziţii de contact care lucrează în repaus, contactul fiind închis în repaus (deci circulă curent), şi se întrerupe la atragerea armăturii (fig. 2 şi 3; contactele de lucru 2 şi 3). Un releu electro-dinamic cu aplicaţii mai ales în telegrafie este releu! polarizat (fig. 4), a cărui armătură mobilă poate fi acţionată în ambele sensuri. Armătura prevăzută cu contacte este suspendată de un fir de torsiune şi, datorită unui magnet permanent, capătă polaritatea polului nord. Partea ei posterioară intră în întrefierul unui jug cu polaritatea polului sud. Pe jug este fixată şi bobina releului, care produce cîmpul magnetic de comandă Suprapunerea cîmpurilor mag­netice şi, prin aceasta, a forţelor reiese din figura 4.

relee

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>