schema de conectare a aparatului M-417

Apartul M-417 este destinat măsurării directe a rezistenţei sumare a buclei “faza-conductorul de protectie” (fără deconectarea tensiunii de alimentare) în instalaţiile electrice cu tensiunea 220V c.a., 50 Hz, cu neutrul legat la pămînt.

Aparatul măsoară căderea tensiunii pe o sarcină stabilită, această cădere fiind proporţională cu rezistenţa buclei,  scara aparatului e gradată în Ohmi.

Aparatul asigură deconectarea  automată a circuitului de măsurare de la reţeaua verificată, pe o perioadă de max 0,3s, semnalizarea apariţiei tensiunii mai mari de 36V în circuitul măsurat, semnalizarea rupturii în circuitul de protecţie.

Gama rezistenţelor măsurate constituie 0,1-2Ohm.

Măsurarea se efectuează în următoarea ordine:

.   Aparatul se instalează pe un loc orizontal, se scoate capacul şi se unesc firele de conectare.

 

Maneta «Калибровка» se roteşte  împotriva acelor de ceasornic la maximum.

Unul din conductoarele   aparatului se conectează prin intermediul contactului cu arc la masa metalică  al echipamentului. Al doilea  conductorr se conectează la una din faze la intrarea în receptor.

Pe panoul aparatului se va aprinde indicatorul de semnalizare ”Z ≠ ∞”, dacă nu există rupturi în circuitul “faza-conductorul de protectie”.

Se apasă butonul «Проверка калибровки» şi se aduce cu ajutorul manetei «Калибровка» acul indicator al aparatului la indicatia “0”.

Se eliberează  butonul «Проверка калибровки» şi se apasă butonul «Измерение». Se citeşte şi se înscrie valoarea indicată de aparat. Timpul efecuării măsurării trebuie să nu depăşească mai mult de 4-7s, iar următoarea măsurare se va efectuia nu mai repede decît peste 0,5min.

Aprinderea indicatorului de semnalizare  “2Om”  în timpul efectuării măsurării arată, că rezistenţa buclei măsurate este mai mare de 2 Ohm. În acest caz verificarea se face prin calcul

Următoarea măsurare se efectuează doar după verificarea calibrării .

Prelucrarea rezultatelor măsurărilor.

Isc=Uf/Zf0, A

unde  Uf – tensiunea nominală de fază;  Uf =220 V

 

Zf-o – valoarea măsurată a buclei “faza-conductorul de protectie”, Ohm

 

1 comment to schema de conectare a aparatului M-417

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>