schema electrică a presei de ambutisare

  Acţionarea  berbecului  presei  de  ambutisare  se  face  cu motor  asincron cu rotor în scurtcircuit şi mecanism bielă-manivelă.

Schema electrică de forţă a presei cuprinde:
– motorul M1  pentru  ridicarea  şi  coborarea  berbecului  şi  reglarea  distanţei între masa inferioară şi berbec;
– motorul M2 pentru acţionarea berbecului în timpul stanţării.
La apăsarea butonului S1 se alimentează bobina contactorului K1(4)  şi  se  închide  contactul  normal  deschis Q1(5)  de  automenţinere  înseriat  cu contactul normal închis al releului termic F1. Se închid contactele Q1(1) şi se alimentează motorul electric M2 de acţionare a berbecului.   Prin  apăsarea  simultană  cu  ambele  mâini  de  către  operator  a
butoanelor S2(5) şi S3(6) se pune in funcţiune berbecul.     Dacă  se  închide  întreruptorul  K1(6)  se  trece  la  funcţionarea
automată prin alimentarea perma-nentă a electromagnetului E care determină de-plasarea sus – jos a berbecului.
  Comanda acţionarii motorului M1(1) pentru reglarea distanţei între masa  inferioară  şi  berbec  se  face  cu  ajutorul  butoanelor  Ss(7)  sau  Sj(7).  Acestea permit alimentarea bobinelor contactoarelor Qs(4) sau Qj(4)  şi prin
contactele Qs(1)  sau Qj(1)  asupra  deplasării  berbecului  pe  distanţe  stabilite de limitatoarele de cursă Scs(6) sau Scs(6).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>