schema electrica a strungului – revolver 1326

Schema electrică de acţionare a strungului revolver tip 1326 utilizat pentru producţia de serie şi masă a pieselor din bare şi a pieselor forjate sau turnate.

Acest tip de strung are următorul ciclu de funcţionare :

—    mişcarea de rotaţie a piesei este asigurată de un motor electric asincron trifazat Мг de 4,5 kW, alimentat la tensiunea de 220/380 V, avînd trei turaţii (1 5O0, 1 000 şi 750 rot/min) obţinute prin comu­tarea numărului de poli,

—    mişcarea pentru rotirea şi retragerea rapidă a capului revol­ver realizată cu ajutorul motorului asincron trifazat în scurtcircuit M2 de 2,8 kW, la tensiunea de 220/380 V şi o turaţie de 960 rot/min ;

—    mişcarea pentru acţionarea pompei de răcire şi ungere reali­zată cu ajutorul unui miotor electric trifazat M3 de 0,15 kW la ten­siunea de 220/380 V, avînd o turaţie de 2 800 rot/imin,

—    mişcarea pentru strângerea şi avansarea barei realizată ou ajutorul unui motor electric asincron trifazat în scurtcircuit M4 de 2,8 kW lâ tensiunea de 220/380 V, avînd o turaţie de 060 rot/min.

Pe lingă aceasta, în lanţul cinematic al maşinii sînt prevăzute trei cuplaje electromagnetice cu lamele, care permit să se obţină la axul principal al maşinii şase turaţii, putînd fi schimbate din mers. De asemenea, în lanţul cinematic de avans sînt cuprinse încă şapte cuplaje electromagnetice cu un singur disc. Prin”cuplarea unuia din aceste ambreiaje se obţine o anumită valoare a avansului.

Strungul este prevăzut cu un tablou de comandă montat în par­tea din faţă a piciorului strungului, într-o nişă special amenajată în acest scop şi este prevăzut cu lămpile de semnalizare, întreruptorul motoarelor electrice şi al pompei de răcire, precum şi butoanele de comandă.

Protecţia împotriva suprasarcinilor prelungite şi a scurtcircuite­lor, se realizează cu ajutorul releelor termice Rt şi al siguranţelor f uzibile SF.

Punerea schemei sub tensiune se realizează cu ajutorul întreruptorului general Ig, care conectează instalaţia electrică a maşinii la reţeaua de alimentare.

La apăsarea butonului b1 contactorul 1С cuplează, iar motorul M1 pentru acţionarea mişcării principale, este pus în mişcare.

Turaţia motorului este determinată de poziţia aparatului de comandă, deoarece în timpul fiecărei retrageri a săniei capul revol­ver se roteşte cu 60°, rotind cu acelaşi unghi şi tamburul strungului în oare se află aparatul de comandă. Sensul de rotaţie este deter­minat de poziţia comutatorului cilindric de inversare notat cu II în schemă. Concomitent, se conectează motorul M2, pentru retragerea rapidă a săniei capului revolver şi motorul M3 pentru acţionarea pom­pei de răcire şi ungere. Contactele AC a)le aparatului de comandă, care sînt închise în poziţia respectivă a capului revolver, permit conectarea circuitelor unora dintre cuplajele electromagnetice 1 СЕМ, 2 CEM-1, 2 CEM-2 etc., obţinîndu-se astfel turaţia necesară a axului principal şi avansul corespunzător. Cuplajele elctromagnetice 7 CEM-l şi 7 CEM-2 schimbă sensul avansului.

Apropierea săniei capului revolver se face .manual.

După apropierea săniei, prin apăsarea roţii de comandă, se obţine cuplarea avansului de lucru. La sfîrşitul cursei de lucru, un opritor acţionează asupra tijei limitatorului de cursă 2LC ; contactul nor­mal deschis al acestui limitator conectează releul intermediar lRi care, la rîndul său, deconectează cuplajul electromagnetic 3CEM-2 pentru avansurile de lucru şi conectează cuplajul 3CEM-1 pentru re­tragerea rapidă. în momentul în care sania capului revolver revine în poziţia iniţială, intră în funcţiune limitatorul de cursă 3LC. în acest caz, releul lRi revine şi favorizează întreruperea circuitului cuplajului 3CEM-1, pregătind astfel cuplarea circuitului de lucru a cuplajului 3CEM-2 pentru o nouă apropiere a săniei capului revolver.

Ţinînd seama de faptul că la retragerea săniei capului revolver tamburul cu opritorul de comandă s-a rotit cu 60°, împreună cu capul revolver, la o nouă apropiere a capului se vor putea realiza alte turaţii ale axului principal şi alte  avansuri.

Alături de strungurile revolver, în producţia de serie mare şi de masă, sînt folosite şi strungurile automate şi  semiautomate, fiind caracterizate prin realizarea automată a circuitului de lucru.

In cazul strungurilor automate întregul proces de prelucrare, inclusiv alimentarea cu un nou semifabricat şi scoaterea piesei fi­nite, se realizează fără participarea elementului uman.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>