Schema electrică de alimentare a unei instalaţii de prelucrare cu fascicul de electroni

Schema electrica a instalatiei de prelucrare cu fascicul de electroni

Sursa de înaltă tensiune SIT cuprinde un transformator trifazat de înaltă tensiune TIT care alimentează un redresor trifazat bialternanţă D. Transformatorul este alimentat de la reţeaua electrică prin intermediul unui circuit de reglare şi stabilizare S1 controlat în funcţie de tensiunea de ieşire prin intermediul semnalului obţinut de la divizorul de tensiune DT1 .

Tensiunea înaltă continuă de la ieşirea redresorului D este filtrată cu ajutorul unui circuit L – C şi măsurată cu kilovoltmetrul kV conectat la braţul de joasă tensiune al divizorului DT2.

Blocul de înaltă tensiune BIT asigură, utilizând lampa stabilizatoare LS, controlul şi reglajul tensiunii înalte aplicată catodului K; în acest fel este controlat curentul electric ataşat fasciculului de electroni. Lampa stabilizatoare LS primeşte informaţii privind valoarea prescisă a tensiunii (de la blocul BP) şi privind tensiunea reală (de la blocul BI prin intermediul divizorului de tensiune DT3). Anodul A al instalaţiei este conectat la masă.

Alimentarea blocurilor de focalizare BF şi de deviere BD este asigurată prin intermediul stabilizatorului S2 , care alimentează transformatorul auxiliar T.

Reglarea intensităţii curentului electric în bobina de focalizare se obţine cu ajutorul reostatului RF , iar pentru stabilizarea curentului în circuit este utilizat stabi­li­zatorul S3 .

Devierea fasciculului de electroni pentru realizarea traiectoriei dorite este obţinută prin comenzile corespunzătoare la reostatele R1…R4 din blocul BD.

Pentru încălzirea filamentului F al instalaţiei este utilizată sursa de tensiune continuă BIF alimentată cu tensiune stabilizată.

Obiectul M, care urmează a fi procesat, este plasat în interiorul camerei vidate CV.

Sursa: Mogoreanu N. , Golovanov N.ELECTROTERMIE şi ELECTROTEHNOLOGII, vol. 2 . Editura Tehnică, Bucureşti, 1999

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>