schema electrica de principiu a Anclasarii Automate a Rezervei (A.A.R.)

Schemele de alimentare ale consumatorilor importanti trebuie astfel concepute încât, în timpul unei avarii pe linia de alimentare sau la sursa de alimentare normala, sa existe posibilitatea unei alimentari de rezerva. Schema de principiu a unei instalaii A.A.R. ce alimenteaza barele staiei C prin linia principala L1, din statia A  si linia de rezerva L2 din statia B. În functionarea normala alimentarea statiei C se face prin linia L1 întreruptorul Q1 fiind închis si deci releul intermediar cu temporizare K1T este actionat, datorita contactelor 14-16, 18-20 ale întreruptorului Q2 având deci cele doua contacte închise. Daca tensiunea de la staia C este buna, atunci releele minimale de tensiune F1 si F2, alimentate de la barele statiei C printr-un transformator de tensiune (nereprezentat în schema) sunt actionate si au contactele deschise. Daca pe linia de rezerva L2 avem tensiune, releul maximal de tensiune F3 (alimentat prin TT) este actionat si contactul sau este de protectie ce actionarea contactorului, ceea ce duce la alimentarea motorului M prin contactele principale ale contactorului, iar prin închiderea contactului de automentinere K(14–16) se scurtcircuiteaza butonul de pornire S2, astfel încât revenirea acestuia nu întrerupe alimentarea bobinei contactorului. În acelasi timp prin schimbarea pozitiei contactelor K(3–5) si K(18–20) se opreste alimentarea lampii H1 si se conecteaza lampa H2 ce semnalizeaza functionarea motorului.

 

unde:

Q1…Q4– întreruptoare, BD– bobina declanatorului, TT– transformator de tensiune, F1, F2, F3– relee minimale de tensiune, K1T– releu de timp cu temporizare la revenire, K2T– releu de timp cu temporizare la acionare, K3– releu intermediar.

Anclanarea automata a rezervei are loc si în cazurile în care alimentarea de baza dispare, ca urmare a declansarii întreruptor Q1 a liniei L1  sau daca tensiunea la barele statiei C scade sub o valoarea admisibila. La disparitia sau scaderea tensiunii la barele staiei C, releele minimale de tensiune F1 i F2 îi închid contactele si provoaca prin contactul superior închis al releului K1T si contactul închis al releului F3 alimentarea releului de timp K2T, care dupa timpul reglat comanda prin releul intermediar K3 alimentarea bobinei de declanare BD a întreruptorului Q2. Declansarea întreruptorului Q2 determina în modul descris anterior anclansarea automat a întreruptorului Q4 si deci alimentarea statiei C de la linia de rezerva.

 

2 comments to schema electrica de principiu a Anclasarii Automate a Rezervei (A.A.R.)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>