schema electrica – masina de frezat vertical

Mai jos este prezentata schema electrică de acţionare a maşinii de frezat verticală destinată prelucrării prin frezare a pieselor mici şi mijlocii, la care mişcarea principală de rotaţie a frezei este reali­zată cu ajutorul unui motor electric asincron trifazat în scurtcircuit Mi de 4,5 kW, la tensiunea de 220/380 V şi turaţia 1 500 rot/min.

Mişcările de avans longitudinal, avans transversal şi avans ver­tical ale meselor sînt realizate cu ajutorul unui motor electric asin­cron trifazat în scurtcircuit M2 de 1,5 kW, tensiunea 220/380 V şi turaţie de 1 500 rot/min.

Motoarele M1 şi M2 pot funcţiona în ambele sensuri prin interme­diul cîte unui schimbător de oners manual.

Răcirea piesei şi sculei în timpul lucrului este realizată cu aju­torul unei pompe de răcire cu un debit de 15 1/min acţionată tot cu motorul M1. Prin urmare, pompa de răcire poate funcţiona numai odată cu motorul principal M1.

Iluminatul local este asigurat – cu ajutorul unei lămpi L alimen­tată la tensiunea de 24 V prin intermediul unui transformator сoborîtor de tensiune Tr montate pe batiul maşinii. .

Protecţia echipamentului electric contra scurtcircuitelor şi a su­prasarcinilor prelungite se realizează cu ajutorul siguranţelor fuzibile SF şi a releelor termice 1 Rt şi 2 Rt.

•Punerea schemei sub tensiune se realizează prin întreruptorul ge­neral Ig, apoi se acţionează butonul de pornire b1 normal deschis cu revenire automată. La închiderea butonului b1 curentul electric trece prin bobina С a unui contactor, permiţînd închiderea contactelor nor­mal deschise C1 şi C2.

Inchiderea contactului de blocare C1 în derivaţie cu butonul de pornire bi permite trecerea curentului prin bobina C, chiar după ce butonul bi a fost eliberat. închiderea contactelor C2 din circuitul principal de alimentare al motoarelor pune motorul acţionării prin­cipale Mi sub tensiune şi în consecinţă acest motor porneşte. Schim­bătorul de mers normal 1 Sm montat în circuitul de alimentare al motorului Mi are prevăzut cite o poziţie pentru fiecare sens de mers. Schimbătorul de mers manual 2 Sm din circuitul de alimentare al motorului pentru avansuri M2 este prevăzut în plus şi cu poziţii pen­tru conectarea sau deconectarea motorului.

Dacă în momentul apăsării butonului bi schimbătorul de mers al motorului pentru avansuri M2 se află în poziţia deconectat, acesta nu va porni dacă motorul principal Mi este în funcţiune. Pentru porni­rea motorului de avansuri M2 va trebui adus schimbătorul 2 Sm în poziţia „CONECTAT”.

Oprirea simultană a ambelor motoare se realizează prin apăsa­rea butonului de oprire b0.

In cazul cînd ambele motoare sînt în funcţiune şi este necesară oprirea numai a motorului de avans M2 se aduce maneta schimbăto­rului de avansuri 2 Sm în poziţia „DECONECTAT” şi motorul res­pectiv se opreşte.

Aparatajul de comandă şi protecţie este montat într-o nişă din batiul maşinii.

Butoanele de comandă b1 şi b0, precum şi manetele schimbătoa­relor 2 Sm şi 1 Sm sînt amplasate în partea din faţă a maşinii la în­demâna lucrătorului.

Executarea unor lucrări de frezare ca : tăierea danturii roţilor dinţate, prelucrarea canalelor elicoidale şi altele nu sînt posibile pe maşini de frezat verticale. Pentru aceste lucrări maşina trebuie să fie prevăzută cu posibilităţi de reglare suplimentare, dîndu-i astfel caracterul de maşină de frezat universală.

 

1 comment to schema electrica – masina de frezat vertical

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>