schema electrica – masina de gaurit tip GM 40

Principalele misacari a masinii de gaurit sint:

  • miscarea de rotatie a sculei  (burghiului),
  • miscarea rectilinie sau de avans care poate fi executata manual sau automat.
Mai jos este prezetata schema electrica a masinii de gaurit tip GM 40, la care miscarea principala de lucru  a sculei este realizata cu ajutorul unui motor electric cu doua turatii M1 de 750/1500 rot/min. dezvoltind puterea de 3/4  kW, alimentat  de la tensiunea de 220/380 V.

Punerea schemei sub tensiune se realizează prin cuplarea întreruptoruli general Ig. Acţionarea motorului principal de antrenare M1 se face prin punerea comutatorului Cp1  pe una din poziţiile co­respunzătoare I sau II şi apăsarea butonului b5 pentru rotire spre stînga sau spre dreapta, ori butonul b6 pentru rotire spre stînga, cu condiţia ca comutatorul Cp să fie în poziţia I sau II.

Pornirea motorului pompei de răcire se realizează prin interme­diul contactorului Cp2.

Avansul mecanic se cuplează în timpul mersului, pentru aceasta comutatorul Срз se aşază în poziţia avans mecanic (spre stînga), apoi se acţionează butonul b5, după eliberarea microîntreruptorului b7, care se face prin rotirea manetei de avans manual, închide circuitul contactorului de comandă d1 şi releului de timp d2, favorizînd ali­mentarea cuplajelor electromagnetice AEM1 şi AEM2, obţinîndu-se astfel mişcarea de avans a pinolei.

La adîncimea reglată este acţionat microîntreruptorul b8 care întrerupe circuitul de alimentare a lui d1 şi d2. Prin aceasta se între­rupe alimentarea cuplajului electromagnetic AEM1, deci se opreşte mişcarea de avans, menţinîndu-se un timp dat de releul de timp pinla în poziţia reglată. După temporizarea dată de releul de timp d2 se întrerupe şi circuitul cuplajului electromagnetic AEM2 şi pi­nola revine în poziţia superioară sub acţiunea arcului de revenire. In poziţia superioară pinola acţionează microîntreruptorul b7, care întrerupe alimentarea contactorului di şi a releului de timp d2. Miş­carea de rotaţie a pinolei se poate opri numai prin apăsarea butonu­lui b3.

Operaţia de găurire se face punînd comutatorul Срз în poziţia manual.

Prin punerea comutatorului pe poziţia filetare şi apăsarea buto­nului b5, tarodul pătrunde în piesă pînă la adîncimea reglată ante­rior, după atingerea acesteia acţionează microîntreruptorul b8, care prin alimentarea contactorului de comandă d2, respectiv a releului de timp d2 face reversarea sensului motorului M1.

Prin rotirea manetei manuale de deblocarea săniei de găurire, se eliberează microîntreruptorul b9, favorizînd astfel comanda prin bu­toanele b11 şi b13 â motorului M2 pentru ridicarea automată a săniei de găurire. Limitarea cursei săniei de găurire este asigurată de către limitatoarele de cursă care acţionează asupra microîntreruptoarelor b1o si b12.

Iluminatul local şi semnalizarea se face cu ajutorul lămpilor de iluminat Li şi semnalizare foi montate pe batiul maşinii şi alimentate prin intermediul unui transformator Tr2 coborîtor de tensiune de la 220 V la 24 V.

Protecţia echipamentului electric în caz de scurtcircuit sau supra­sarcini se realizează cu ajutorul siguranţelor fuzibile SF şi al releelor termice Rt,

Apăratajul electric de comandă, protecţie şi semnalizare este mon­tat într-un dulap de aparate amplasat lîngă maşină.

Butoanele de. comandă sînt montate într-o casetă fixată pe partea din faţă a batiului maşinii la îndemîna muncitorului.

Prelucrarea găurilor unor piese care depăşesc o anumită mărime, nu mai este posibilă la maşinile de găurit verticale din cauza impo­sibilităţii lor de fixare pe masa maşinii, precum şi a manipulării; acestora. ,De aceea, aceste lucrări se execută la maşinile de găurit radiale, la care axul principal se poate deplasa într-un anumit cîmp de lucru, mărind posibilităţile de potrivire a sculei în raport cu piesa.

1 comment to schema electrica – masina de gaurit tip GM 40

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>