schema pentru reglarea curentului la un aparat de sudat

Se ştie  că  diametrele electrozilor de sudură se  aleg  În  funcţie  de  grosimea  materialelor  de  sudat.  Cu  cât  piesele  care  se  sudează  sunt mai solide, cu atât şi diametrele electrozilor de sudură  trebuie să  fie mai mari. Întrucât În practică există  o mare  diversitate dimensională a pieselor  şi  materialelor  ce  necesită  a  fi  sudate, rezultă  necesitatea  utilizării  unor  electrozi  cu diametre  diferite. În  consecinţă, transformatoarele de  sudură  trebuie  să  aibă  posibilitatea  reglării (preferabil continue) a curenţilor debitaţi. Un  curent  prea mare pentru un anumit electrod “arde sudura”, iar un curent prea mic “lipeşte electrodul” de piesele care urmează  a fi  sudate. Reglajele  “clasice”,  până la  apariţia  semiconductoarelor,  constau  fie  În  modificarea  cuplajului  electromagnetic, prin variaţia  intrefierului , fie  in  utilizarea  unor  prize  intermediare  din  Înfăşurarea secundară  a transformatorului de sudura.

 Montajul , realizat pe o placă  de circuit  imprimat, se  compune  În  principal  dintr-un multivibrator mai deosebit, realizat cu  tranzistoarele complementare (NPN şi  PNP)  T2 şi  T3. Frecvenţa sa  de oscilaţie este  sincronizată cu  a  reţelei  de  alimentare  prin intermediul  rezistenţei  R8  (39kOJ3W)  şi  al  punţii redresoare  03+06. Tensiunea maximă  pe această punte este limitată de dioda Zenner Oz  la o valoare de 12 V. Impulsurile  din  emitorul  tranzistorului  T2  comandă in  bază,  prin  intermediul  grupului  de rezistenţe  R1,  R2,  tranzistorul  final  T1.  Acest tranzistor  are  ca  sarcină  in  colector  infăşurarea primară  I a transformatorului toroidal Tr. Înfăşurarea secundară  a  acestui  transformator  comandă in grilă (g)  tiristorul TH. După  cum  se  vede  in schema, infăşurarea secundară (II)  a transformatorului Tr.  este conectată intre grila (g) şi catodul  (k)  ale tiristorului TH. Miezul  transformatorului  toroidal Tr.  va  fi  din  ferită;  secţiunea  activă a  acestuia va  avea diametrul de  0,4+0,5 mm. Diametrul interior  altorului  va  fi de  cca  15 mm,  iar  cel exterior  de 25  mm. Ambele infăşurări  (1 şi  2)  ale transformatorului  Tr. vor  conţine căte  50  de spire  din sârmă CuEm  0 0,2+0,25  mm.  Înfăşurările  I  şi  II vor  fi  bobinate  in  acelaşi  sens. Spirele  lor  este  bine  să  fie rigidizate  prin  impregnarea cu  un lac  incolor  (care să  nu atace insă izolaţi  a sârmei de bobinaj) sau cu parafină  topită.  Miezul  transformatorului  poate  fi  Înlocuit  şi  cu unul “clasic” de formă E+I,  dar tot din ferită; cele din  tole  de oţel-siliciu  au  un  randament  mult  mai  mic.  Secţiunea activă  a  miezului acestui  transformator din ferită, de formă E+I ; va  fi tot de  cca 0,5 x 0,5 mm. Numărul  de spire al celor două  Înfăşurări (1  şi II) va fi  tot de 50 pentru fiecare, bobinate  În acelaşi sens şi cu aceeaşi sârmă  ca şi În  cazul miezului toroidal.

Alimentarea etajului  final echipat cu  tranzistorul T1  se realizează prin  intermediul rezistenţelor R6 şi R7 şi al Înfăşurării primare (1)  a transformatorului Tr. Redresarea tensiunii alternative se face de către dioda  D2,  iar  filtrarea  de către condensatorul  C2. Stabilitatea  tensiunii  redresate  se  realizează  de către  grupul  celor  două diode  Zen ner  Înseriate, Dz1  şi  Dz2. Reglarea  unghiului  de  deschidere  a  tiristorului şi,  În  consecinţă, a  valorii  tensiunii  medii  efective care  trece  prin Înfăşurarea primară a  transformatorului  de  sudură,  se  realizează  prin  intermediul rezistenţei  R5  Înseriate  cu  potenţiometrul  P şi  al condensatorului C1. Potenţiometrul P trebuie să  fie de tipul cu variaţie liniară a rezistenţei. Pentru valorile  pieselor  montajului  (În  special  ale  tranzistoarelor  T2  şi  T3)  din  figură,  valoarea  maximă a rezistenţei  acestui  potenţiometru va  fi  de  cca  47 kQ,  dar se poate urca până  la 100 kQ. Transformatorul  de  sudură trebuie  să Îndeplinească  condiţiile tehnico-funcţionale  specifice  acestor tipuri de aparate. Reglarea  valorii  tensiunii  din Înfăşurarea  primară a  transformatorului are  ca  urmare  mărirea  sau micşorarea tensiunii În  secundarul  acestuia  şi,  În  consecinţă,  a curentului care  străbate  electrodul de sudură.

Lista de piese

Tl ;T2  = BC107B sau BC171B

T3  = BCl77B sau BC251B

01+06 =  lN4007

Oz;Ozl;Oz2  =PL12V

TH  =  tiris tor 400V/30A  (vezi  texul)

Tr =>  vezi  textul

P  = 50kQ  (scală liniară)

Cl =  50nF/250V

C2 =  20 mF/50V

Rl =2,2kQ

R2=5l0Q

R3=  l50Q

R4 = 1 kQ

R5 =  3,3 kf2

R6 =50Q

R7 =  39 kW3W

R8 =  39 kW3W

sursa: tehnium

10 comments to schema pentru reglarea curentului la un aparat de sudat

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>