scheme de conectare a bateriilor de condesatoare

Montarea bateriilor de condesatoare la consumator se pot rtealiza:

  • centralizat pe intreprindere
  • descentralizat la fiecare receptor
  • moderat descentralizat.

Legarea condesatoarelor la instalatia electrica ,daca ele sint montate descentralizat , se poate face ca in fif.10.8 prin intermediul intrerupatorului automat ce actioneaza si motorul.

Daca solutia aleasa este de tip desccentralizat moderat,atuncea legarea bateriilor de condesatoare se face direct la barele tabloului de distributie  Fig.10.9. Aceasta schema paote fi utilizata si pentru batereii montate la motoare de puteri mari, la care comanda se face independent.

Daca compensarea se face centralizat, la joasa tensiune,atunci instalatia de legare la retea a bateriei de condesatoare trebuie privazuta cu posibilitate de conectare-deconectare in trepte,pentru a permite reglarea capacitatii in functie de consumul de putere reactiva al receptoarelor deputere reactiva (fig.10.10)

1 comment to scheme de conectare a bateriilor de condesatoare

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>