teleferice

Telefericul (funicularul) este cel mai obişnuit mijloc de transport în comun in regiunile de munte (fig. 1). Cabina telefericului se deplasează pe un cablu purtător, care este ancorat în staţia din munte şi tensionat de o greutate în staţia din vale. Dacă se folosesc două cabine, telefericul este echipat cu două cabluri purtătoare montate în paralel, fiecare cabină depla-sîndu-se cu ajutorul unui cablu purtător. Acest sistem este folosit în majoritatea cazurilor, în regiunile mai puţin abrupte sînt folosite teleferice cu mai mult de două cabine. în acest caz dispuse una după cealaltă pe un cablu fără fine. care se roteşte în circuit închis. Cablurile purtătoare sînt sprijinite la anumite distanţe pe stîlpi. Aceştia trebuie să fie suficient de înalţi pentru a evita pericolul lovirii cabinelor de stinci. Cabinele (fig. 2 şi 3). suspendate de un cărucior mobil (pisică), sînt articulate mobil în lagăre, astfel încît să atîme întotdeauna verti­cal, indiferent de panta cablului purtător. Căruciorul este prevăzut cu un număr de role legate articulat între ele. care permit ca trecerea peste punctele de reazem să se facă fără şocuri (fig. 3). Dacă se folosesc două cabine, cărucioarele celor două cabine sînt legate de un cablu de tracţiune, antrenat în staţia din vale de o rolă motrice şi inversat In staţia din munte de mai multe role. Mecanismul de antrenare, care, în afară de rola motrice, mai include un motor electric şi un angrenaj reductor, este sprijinit elastic în lagăre; cablul de tracţiune este tensionat cu ajutorul unei greutăţi. în mod asemănător căilor ferate de munte cu trac­ţiune prin cablu, cele două cabine, legate prin cablul de tracţiune, pornesc simultan din staţia din munte şi din staţia din vale în momentul în care cablul de tracţiune este pus în mişcare.

Telefericul este prevăzut cu un dispozitiv de siguranţă (frină de blocare), acţionat auto­mat în momentul ruperii cablului de tracţiune (fig. 4), care fixează căruciorul de cablul purtă­tor, cabina rămînînd nemişcată; călătorii pot fi coboriţi din cabină, fără pericol, cu ajutorul unor frînghii. Telefericele construite pentru diferenţe de altitudine mari sînt prevăzute în plus. cu un cablu auxiliar. Atunci cînd se rupe cablul de tracţiune, căruciorul cabinei se fixează singur de cablul auxiliar iar cabina poate fi adusă la staţie.

în cazul telefericelor cu scaun, scaunele sînt fixate de cablul purtător, care serveşte, in acelaşi timp, drept cablu de transport fără fine. Călătorii se urcă sau coboară de pe scaune, în staţii. Schi-Iifturile sînt construite în mod asemănător cu telefericele cu scaun, numai că în locul scaunelor sînt prevăzute cu cabluri de tras schiorii, fixate de etrieri.

teleferice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>