termometrul electronic

Termometrul electronic serveste la masurarea temperaturilor care apar in procesele tehnologice, in gama 0-100°C, cu oprecizie mai mica de 0,55%. Numaratorul cu 4 digiti ce echipeaza aparatul mai poate fi folosit ca cronometru, frecventometru, periodmetru, contor de evenimente etc. Pentru a fi folosit ca cronometru, acesta primeste semnal de la o baza de timp ce furnizeaza semnale multiplexate cu  perioada de 0,1s-1s. Intreg aparatul se almenteaza cu o tensiune de 220 V c.a.

Montajul este construit in jurul circuitului integrat UM7107A, utilizat intr-o schema cu tensiunea de referinta externa.
Senzorul de temperatura utilizat in acest caz este circuitul integrat specializat LM335 (sau M135). Funcţia tensiune-temperatură a circuitului integrat LM335/135 este liniară , având o pantă pozitivă de 10 mV/K (cca 2,73 la O°C). Rezoluţia termometrului este de 0,1 °C. Translatarea din scara Kelvin În cea Celsius se face prin intermediul lui R11, RV2, R12. Răspunsul În timp al senzorului la o modificare de temperatură diferă de la caz la caz, În funcţie de mediul in care se face măsurătoarea. Astfel, În aer constanta de timp este În jur de 5 secunde, pe când În lichide este mult mai mi că .
Senzorul de temperatură LM335/135 este conectat printr-un cablu coaxial, catodul fi ind legat la borna InHi, iar anodulla borna GND. Tensiunea de referinţă a circuitului integrat UM7107A se regl -ează din semireglabilul RV1 , valoarea ei trebuind să fie de 1 V, Între pinii 35 şi 36. Pentru etalonarea termometrului se plasează senzorul de temperatură În imediata vecinătat e a unui termometru etalon, iar după câteva minute de aşteptare se reglează cursorul semireglabilului RV2 astfel Încât cele două termometre sa indice aceeaşi valoare. Reamintim că acest termometru electronic este destinat gamei de temperaturi 0-100°C, dar această plajă poate fi extinsă prin experimentări.

Sursa: tehnium

Submitted by Grigore

termometru-electronic

Comments are closed.