turbina cu gaze

Turbinele cu gaze sînt acţionate de gazele rezultate din arderea unor combustibili. După modul de funcţionare şi de construcţie sînt asemănătoare turbinelor cu abur. Şi în turbina cu gaze un mediu fluid cu mare energie (gazele de ardere) acţionează paleteleunei roţi, impri-mîndu-i o mişcare de rotaţie. în figura 1 este reprezentat modul de funcţionare a unei instalaţii de turbine cu gaze: compresorul, de tipul turbocompresoarelor, aspiră aer proaspăt pe care îl comprimă Ia 3—5 kgf/cra2 şi-1 refulează în camera de ardere printr-un schimbător de căl­dură, în care aerul este preîncălzit de gazele de ardere fierbinţi provenite din turbină. Prin arderea combustibililor se obţin gaze de ardere cu o temperatură de aproximativ 650° C, care acţionează turbina.

Turbina propriu-zisă, compresorul şi generatorul de energie electrică sînt montate, de regulă, pe acelaşi ax. în această situaţie, turbina nu transmite generatorului întreaga putere, deoarece o mare parte din energia livrată de aceasta este necesară pentru acţionarea turbo-compresorului. Pentru demararea turbinei se utilizează un motor electric, cu ajutorul căruia se pune în funcţiune turbocompresorul în vederea comprimării aerului necesar arderii. în figura 2 este reprezentată schema unei instalaţii de turbine cu gaze. Asemenea instalaţii de turbine cu gaze se întîlnesc în centralele electrice şi la motoarele cu reacţie ale avioanelor, unde reprezintă însă numai o formă specială de folosire. în general, turbinele cu gaze sînt utilizate numai atunci cînd se dispune de combustibili lichizi.

Un alt tip de turbină cu gaze este turbina cu aer cald (fig. 3), care foloseşte aerul atmosferic comprimat şi apoi încălzit la temperatură înaltă într-un schimbător de căldură. Aerul evacuat din turbină este recirculat continuu: se răceşte (preîncălzind aerul comprimat înainte de dirijarea în turbină) şi apoi este din nou aspirat de către compresor. Aerul se răceşte pentru a împiedica uzura prematură a paletelor turbinei.

turbina cu gaze

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>