turbine hidraulice I

În turbinele hidraulice, energia apelor curgătoare, captată prin amenajări sau instalaţii hidrotehnice, este transformată în energie mecanică de rotaţie, care acţionează un rotor cu palete.

Forma cea mai veche şi mai simplă a turbinei hidraulice este roata de moară (roata hidraulică), care foloseşte energia unui curs de apă. Apa loveşte paletele unei roţi mari de lemn, care, în cele mai multe cazuri, antrenează moara de apă. După modul de admisie a apei, roţile hidraulice pot fi: cu admisie superioară (apa curge pe paletele de sus ale roţii) şi cu admisie inferioară (apa loveşte paletele de jos ale roţii) (fig. 1). Tehnica revine la forma roţii de moară prin turbina Pelton, care este o turbină cu egală presiune (se transformă în­treaga energie cinetică a apei) (fig. 2). Aceasta este constituită dintr-un rotor, pe periferia căruia sînt montate palete de forma unor cupe (fig. 3). Apa, admisă şi dirijată spre rotor cu ajutorul unui injector, loveşte cupele acestuia, imprimîndu-i o mişcare de rotaţie. Viteza rotaţiei este determinată de debitul şi de viteza apei, turbina funcţionînd în condiţii optime cînd viteza de rotaţie a rotorului este egală cu jumătatea vitezei de cădere a jetului de apă. Injectorul este prevăzut cu un ac, care permite reglarea debitului de apă, şi cu undeflector, care acţionează în vederea evitării loviturilor de berbec ale apei în conductă la descărcarea bruscă a turbinei. în asemenea situaţii, deflectorul deviază curentul de apă de la cupele roto­rului pînă cînd acul a micşorat secţiunea de trecere a apei în mod corespunzător (fig. 4). în cele mai multe cazuri, reglarea deflectorului este cuplată cu un generator electric.

Turbina Pelton se foloseşte atunci cînd se dispune de căderi mari şi debite specifice mici de apă. în aceste cazuri, apa se captează la înălţime într-un lac sau un rezervor de acumulare şi este condusă la turbina montată la un nivel mai coborît prin conducte sau galerii.

turbine hidraulice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>