turbine hidraulice II

Pentru căderi de apă mijlocii şi debite specifice normale şi pină la foarte mari, se folosesc turbine Francis sau turbine radiale. Spre deosebire de turbina Pelton, în turbina Francis direc­ţia jetului de apă este schimbată; schimbarea se face perpendicular pe direcţia de intrare (fig. la şi 16), ceea ce face ca rotorul turbinei să fie pus în mişcare. Turbina este prevăzută cu un distribuitor echipat cu palete reglabile, cu ajutorul căruia se realizează admisia şi diri­jarea apei spre rotor. Dintr-un canal de aducţie inelar care înconjură turbina, apa intră în distribuitor, care imprimă jetului de apă direcţia de curgere cea mai favorabilă. Jetul de apă este distribuit uniform pe întreaga periferie a rotorului turbinei şi trece radial prin acesta de la exterior spre centrul rotorului. Paletele distribuitorului (numite palete directoare) asigură astfel transformarea energiei apei în principal în energie de rotaţie, evitînd consumul acesteia prin vîrtejuri şi alţi curenţi de curgere.

Acest tip de turbine se mai numesc turbine axiale. Debitul de apă care trece prin turbină poate fi reglat prin modificarea distanţei dintre paletele distribuitorului, reglîndu-se în mod corespunzător şi paletele rotorului (fig. 3). Fiecărei poziţii a paletelor distribuitorului îi corespunde, în vederea obţinerii unui randament înalt, numai o singură poziţie a paletelor rotorului.

Turbinele hidraulice se utilizează în centralele hidraulice; rotoarele acestora, prin inter­mediul unui organ de transmisie, acţionează genei acoarele electrice.

turbine hidrauice

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>